Naše zjištění
3. 1. 2012

Důchodová reforma jako úkol vlády

Názory na nezbytnost důchodové reformy se od prosince 2010 výrazně změnily. Již pouze polovina lidí (před rokem 67 %) považuje zásadní důchodovou reformu za jeden z nejdůležitějších úkolů Nečasovy vlády, výrazně (ze 73 % na 60 %) klesl také podíl lidí, podle nichž je současný důchodový systém dlouhodobě neudržitelný. Necelá polovina lidí (46 %) si myslí, že se vládě podaří zásadní důchodovou reformu prosadit.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 3. 1. 2012

MĚLA BY BÝT DŮCHODOVÁ REFORMA JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚKOLŮ NEČASOVY VLÁDY? NÁZORY JSOU PŮL NA PŮL.

Názory na nezbytnost důchodové reformy se od prosince 2010 výrazně změnily. Již pouze polovina lidí (před rokem 67 %) považuje zásadní důchodovou reformu za jeden z nejdůležitějších úkolů Nečasovy vlády, výrazně (ze 73 % na 60 %) klesl také podíl lidí, podle nichž je současný důchodový systém dlouhodobě neudržitelný. Necelá polovina lidí (46 %) si myslí, že se vládě podaří zásadní důchodovou reformu prosadit.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Nečasova vláda si jako jeden z hlavních cílů určila prosazení důchodové reformy. První část již uskutečnila. Mínění veřejnosti se však od dalších kroků odklání. Zásadní důchodovou reformu jako jeden z nejdůležitějších úkolů vlády uznává pouze polovina občanů, před rokem to byly dvě třetiny.

„Považujete Vy osobně za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády Petra Nečase připravit
a prosadit důchodovou reformu v ČR?“

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 12/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důchodci, vláda