Naše zjištění
16. 1. 2009

Domácnosti a možnost digitálního příjmu

Možnosti příjmu digitálního televizního signálu se rozšiřují.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ MŮŽE SLEDOVAT VÍCE DOMÁCNOSTÍ. VÝRAZNĚ PŘIBÝVÁ SET-TOP BOXŮ A DIGITÁLNÍCH PŘIJÍMAČŮ.

Možnosti příjmu digitálního televizního signálu se rozšiřují. Ukazují to průzkumy STEM pro zpravodajskou televizi Z1. V domácnostech s vyšším socioekonomickým statusem se za posledního půl roku podíl domácností s televizory s vestavěným digitálním příjmem a domácností vybavených set-top boxy výrazně zvýšil.

Uváděné výsledky vycházejí z dvou výzkumů STEM pro televizi Z1 provedených v květnu (833 respondentů) a listopadu 2008 (625 respondentů). V obou výzkumech byly osloveny osoby z cílové skupiny Z1 (lidé s vysokým socioekonomickým statusem, v rozhodujících funkcích, se zájmem o veřejné dění). Průzkum byl proveden v Praze, Brně a jejich okolí, tedy v oblastech pokrytých digitálním signálem.

Domácnosti se mohou na přechod z analogového vysílání na digitální vybavit různými způsoby. Moderní televizory jsou již na příjem digitálního signálu vybaveny přímo, majitelé starších televizorů mohou sledovat digitální vysílání pomocí set-top boxů, satelitů, kabelových televizí anebo na internetu. Průzkumy STEM, které mapují v okolí Prahy a Brna cílovou skupinu diváků TV Z1 (lidé se zájmem o politiku, s vyšším socioekonomickým statusem, v rozhodujících, většinou manažerských funkcích), ukazují, že za posledního půl roku výrazně přibylo domácností vybavených novými televizory a set-top boxy. Digitální televizí bylo měsíc před letošními Vánocemi vybaveno 42 % a set-top boxy 55 % těchto domácností. Vybavenost ostatními možnostmi digitálního příjmu se za posledního půl roku nezměnila.

Pramen: STEM pro Z1 5/2008, 833 respondentů,  11/2008, 652 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
domácnosti