Naše zjištění
5. 2. 2007

Dluhy nám připadají normální

Společnost STEM, která dlouhodobě sleduje otázky spojené s finanční situací našich domácností, se podobně jako na konci roku 2004 zajímala i o postoje veřejnosti k půjčování peněz. Statistické údaje přinášejí v posledních letech informace o růstu zadlužení českých domácností včetně problémů, do kterých se řada lidí v souvislosti se svou neschopností splácet dostává. INFORMACE Z VÝZKUMU  STEM TRENDY 1/2007  
Dluhy nám připadají normální.

INFORMACE Z VÝZKUMU  STEM TRENDY 1/2007

 


Dluhy nám připadají normální.

lidé pokládají za rozumné půjčky na bydlení,

nikoliv na vybavení domácnosti.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

 


Společnost STEM, která dlouhodobě sleduje otázky spojené s finanční situací našich domácností, se podobně jako na konci roku 2004 zajímala i o postoje veřejnosti k půjčování peněz. Statistické údaje přinášejí v posledních letech informace o růstu zadlužení českých domácností včetně problémů, do kterých se řada lidí v souvislosti se svou neschopností splácet dostává. Většina veřejnosti se v současné době domnívá, že žít na dluh je dnes již zcela normální. Brát si úvěry či půjčky od bank tak připadá v současné době běžné dvou třetinám (68 %) obyvatel. Téměř tři čtvrtiny veřejnosti (72 %) to pokládají současně za nejrozumnější řešení, jak získat prostředky na nové bydlení. Naopak, pokud jde o vybavení domácnosti, jen menšina (41 %) vnímá bankovní půjčku na spotřební předměty jako tu nejrozumnější cestu, jak získat prostředky na vybavení domácnosti.

 

Pramen: STEM, Trendy 2007/1,  1272 respondentů

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
domácnosti, ekonomická situace, sociální jistoty