Naše zjištění
2. 5. 2011

Diskriminace v zaměstnání

Velká většina (85 %) občanů České republiky si myslí, že

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011
VYDÁNO DNE 2.5.2012

 

JSOU V ZAMĚSTNÁNÍ DISKRIMINOVÁNY NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL?  85 % ČECHŮ SI MYSLÍ, ŽE ANO.

 

Velká většina (85 %) občanů České republiky si myslí, že v zaměstnání u nás dochází k diskriminaci některých skupin lidí. Je to nejvíce od roku 2004, kdy STEM začal tuto věc sledovat. Nejčastěji se podle respondentů průzkumu vyskytuje diskriminace určitých věkových skupin osob, lidí se zhoršeným zdravotním stavem či postižením a matek nebo těhotných žen.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

 

STEM sleduje názory lidí na pracovní diskriminaci od roku 2004. V současnosti se pět Čechů ze šesti (85 %) domnívá, že k diskriminaci některých skupin lidí v zaměstnání u nás dochází. Skoro třetina občanů (31 %) je o tom přesvědčena pevně, naopak jen mizivý podíl lidí diskriminaci v zaměstnání rozhodně popírá.

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů

 Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
diskriminace, sociální jistoty