Naše zjištění
29. 11. 2001

Další rozvoj jaderné energetiky u nás podporuje stabilně 60 % občanů

Podíl lidí, kteří další rozvoj jaderné energetiky podporují, osciluje stále kolem 60 %. Zhruba třetina dospělé české populace se přitom k problému staví jednoznačně (22 % lidí je pevně pro rozvoj jaderné energetiky, 11 % rozhodně proti ní), ostatní občané volí opatrnější varianty odpovědí a nemají k tomuto problému vyhraněné stanovisko.

Informace z výzkumu Trendy 11/2001

Další rozvoj jaderné energetiky u nás podporuje stabilně

60 % občanů

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-11. listopadu 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1608 občanů.

Otázku, v níž se lidé vyjadřují k budoucnosti jaderné energetiky v naší republice, pokládá STEM veřejnosti již od roku 1994. Podíl lidí, kteří další rozvoj jaderné energetiky podporují, sice v průběhu let kolísal, ale osciluje stále kolem 60 %. Zhruba třetina dospělé české populace se přitom k problému staví jednoznačně (22 % lidí je pevně pro rozvoj jaderné energetiky, 11 % rozhodně proti ní), ostatní občané volí opatrnější varianty odpovědí a nemají k tomuto problému vyhraněné stanovisko.

Vcelku stabilní jsou i názory nejvýznamnějších sociodemografických skupin populace. Muži projevují ve vztahu k jaderné energetice méně obav než ženy, nejrozhodnějšími stoupenci dalšího rozvoje jaderné energetiky u nás jsou lidé s vysokoškolským vzděláním. Vliv věku není zásadní a názory na jadernou energetiku nedělí veřejnost ani podle politické orientace.

Rozsah průzkumu neumožňuje přesně určit, jak se k zásadnímu problému – dalším perspektivám jaderné energetiky u nás – vyjadřují lidé v těsné blízkosti JE Temelín, z dat však můžeme zjistit, že lidé žijící v sousedství Rakouska a Německa (tedy v jižních, západních Čechách, přilehlých oblastech středních Čech) vyslovují silnější podporu dalšímu využívání jaderné energie u nás než populace jako celek. Slabší podporu má jaderná energetika naproti tomu v severozápadních a severovýchodních částech Čech. Částečně to může souviset s pocitem ohrožení z případného útlumu tradičních průmyslových odvětví (těžba a zpracování uhlí), tato obava však není zřejmě jedinou příčinou. Svědčí o tom i postoj obyvatel severních oblastí Moravy a Slezska, kteří se v názoru na jadernou energetiku vůbec neliší od průměrné populace České republiky.

          Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 11/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
jaderná energetika, Temelín