Naše zjištění
7. 10. 2005

Arbitráže a český stát

V České republice se o průběh a výsledky soudních arbitráží našeho státu se zahraničními investory zajímá více než polovina občanů (57%). INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM PRO DENÍK PRÁVO:                                                  ARBITRÁŽE A ČESKÝ STÁT Citovaný průzkum byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let ve dnech 29. – 30. 9. 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM PRO DENÍK PRÁVO:

                                                 ARBITRÁŽE A ČESKÝ STÁT

Citovaný průzkum byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let ve dnech 29. – 30. 9. 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 690 respondentů.

V průzkumu byly zjišťovány názory na šest otázek:

„Zajímají Vás informace o průběhu a výsledcích soudních, arbitrážních řízení, které vede náš stát se zahraničními investory u mezinárodních soudů?“

„Víte, že český stát již některé arbitráže prohrál, včetně arbitráže s CME ohledně TV NOVA a zaplatil 10 miliard korun?“

„Myslíte si, že náš stát věnuje problematice ochrany investic zahraničních podniků v ČR odpovídající pozornost?“

„Myslíte si, že náš stát je na arbitrážní řízení dobře připraven a při obhajobě zájmů státu postupuje s řádnou péčí?“

„Obáváte se, že náš stát prohraje arbitráž s bankovním domem Nomura o 40 miliard korun ohledně jeho investice do bývalé banky IPB?“

 „Pokládáte za rozumné stanovisko premiéra Paroubka, že by se stát měl s Nomurou urychleně domluvit na přijatelném urovnání sporu?“

           ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUMU „ARBITRÁŽE A ČESKÝ STÁT“

V České republice se o průběh a výsledky soudních arbitráží našeho státu se zahraničními investory zajímá více než polovina občanů (57%).

Tři čtvrtiny občanů (75%) vědí o tom, že český stát již prohrál některé arbitráže včetně arbitráže ohledně TV NOVA a CME zaplatil deset miliard korun.

Převážná většina veřejnosti (69%) kriticky hodnotí míru pozornosti, kterou český stát věnuje ochraně zahraničních investic u nás.

Mezi občany panuje výrazná shoda (77%) v názoru, že státní instituce nejsou na arbitrážní řízení dostatečně připraveny a při obhajobě zájmů státu nepostupují s řádnou péčí.

Dvě třetiny lidí (67%) se obávají, že náš stát prohraje 40 miliard korun v arbitrážním řízení s bankovním domem Nomura ohledně jeho investice do bývalé IPB.

Stanovisko premiéra Paroubka o urychleném a přijatelném urovnání sporu našeho státu s Nomurou pokládají za rozumné téměř tři čtvrtiny občanů (72%).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, mezinárodní politika