Naše zjištění
26. 10. 2005

Zvýšit svoji důvěryhodnost se české policii stále nedaří

STEM ve svých výzkumech pravidelně monitoruje názory občanů na důvěryhodnost bezpečnostních institucí. Z dat výzkumů je zřejmé, že ze sledovaných institucí má u občanů trvale nejnižší kredit Policie České republiky. Relativně špatné hodnocení provází českou polici po většinu let její existence. Výjimkou je relativně krátké období mezi lety 2000 – 2003, ve kterém se zdálo, že převažující nedůvěra vůči Policii ČR je na ústupu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2005


ZVÝŠIT SVOJI DŮVĚRYHODNOST SE ČESKÉ POLICII
STÁLE NEDAŘÍ


Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 6. října 2005. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1540 občanů.

 


STEM ve svých výzkumech pravidelně monitoruje názory občanů na důvěryhodnost bezpečnostních institucí. Z dat výzkumů je zřejmé, že ze sledovaných institucí má u občanů trvale nejnižší kredit Policie České republiky. Relativně špatné hodnocení provází českou polici po většinu let její existence. Výjimkou je relativně krátké období mezi lety               2000 – 2003, ve kterém se zdálo, že převažující nedůvěra vůči Policii ČR je na ústupu. Další vývoj ale ukázal, že zlepšení obrazu české policie bylo jen přechodné. V posledních dvou letech klesl podíl lidí, kteří Policii ČR důvěřují, opět na dvě pětiny.


Lepší mínění než o české policii mají lidé o naší armádě. Přestože názory na důvěryhodnost Armády ČR prošly v minulosti podobným vývojem jako názory na českou policii, mají dvě podstatné odchylky. Kredit armády byl vždy větší a na rozdíl od české policie se v posledních dvou letech nijak zásadně neoslabil. V současné době projevují Armádě ČR důvěru tři pětiny občanů, což při zpětnému pohledu představuje jednu z nejvyšších úrovní její důvěryhodnosti.


Pramen: STEM, Trendy 2005/10


Pramen: STEM, Trendy 1994/12 – 2005/10

 


Pramen: STEM, Trendy 1994/12 – 2005/10

 


Mezi zkoumané bezpečnostní instituce zařazuje STEM také NATO a v posledním roce rovněž Interpol. V případě NATO se opakovaně ukazuje, že názory veřejnosti na důvěryhodnost NATO jsou nejen svými trendy, ale i svoji kvalitou velmi podobné názorům na českou armádu. V říjnovém výzkumu vyslovilo důvěru NATO 56 % občanů.


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
bezpečnost, důvěra, policie