Naše zjištění
24. 9. 2008

Změna situace v krajích za osm let fungování krajských samospráv

Skoro polovina občanů českých a moravských krajů, v nichž se zanedlouho bude volit nové krajské zastupitelstvo, konstatuje, že za osm let se situace v jejich kraji zlepšila. Opačný názor na vývoj v kraji má pouze asi šestina občanů, podle zbylých je to po osmi letech faktické existence krajů asi tak nastejno. Nejvíce oceňují pokrok za osm let obyvatelé krajů Moravskoslezského, Plzeňského a Jihočeského.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY

V KRAJÍCH SE PO OSMI LETECH KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY SITUACE ZLEPŠILA

Skoro polovina občanů českých a moravských krajů, v nichž se zanedlouho bude volit nové krajské zastupitelstvo, konstatuje, že za osm let se situace v jejich kraji zlepšila. Opačný názor na vývoj v kraji má pouze asi šestina občanů, podle zbylých je to po osmi letech faktické existence krajů asi tak nastejno. Nejvíce oceňují pokrok za osm let obyvatelé krajů Moravskoslezského, Plzeňského a Jihočeského.

Citované výsledky vycházejí z výzkumů STEM v pravidelné měsíční řadě TRENDY. Tyto průzkumy se provádějí na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, vždy v první dekádě kalendářního měsíce. Respondenti jsou vybíráni metodou kvótního výběru. V jednotlivých průzkumech je dotazováno cca 1200 – 1500 osob.

Pro zjišťování názorů obyvatel na poměry v krajích bylo použito souboru ze spojených dat za období od února do června a v září 2008. Dotazováno bylo v těchto průzkumech 5807 obyvatel 13 krajů kromě Prahy.

Za osm let faktické existence krajů se podle mínění jejich obyvatel mění situace spíše k lepšímu. Téměř polovina lidí označila celkovou situaci ve svém kraji za lepší než v roce 1999, změnu k horšímu uvedla šestina osob. Porovnáme-li toto vyjádření obyvatel krajů s rokem 2004, je vidět, že spokojenost roste. Ubývá „nerozhodných“ hlasů a ty se přidávají k těm, kteří konstatují zlepšení.

Pramen: STEM, Trendy 2004, 2008

Hodnocení dynamiky vývoje v krajích se velmi odlišuje od socioekonomických ukazatelů života v nich. Nejlépe to dokládá případ dvou moravských krajů, Moravskoslezského a Olomouckého. Tyto dva kraje stále nepatří mezi ty, kde by lidé měli vysokou životní úroveň anebo neměli závažné problémy. Obyvatelé obou krajů však jednoznačně dávají najevo, že situace v jejich krajích se z hlubokého propadu v devadesátých letech zřetelně zlepšila.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
kraj, krajské volby