Naše zjištění
23. 3. 2007

Životní úrovně západoevropských zemí EU podle našich občanů jen tak nedosáhneme

Dosažení životní úrovně západoevropských zemí nebude podle našich občanů příliš jednoduché. Tři čtvrtiny veřejnosti předpokládají, že úrovně Západu nedosáhneme nikdy nebo nám to bude trvat déle než deset let. Mezi největší skeptiky patří starší generace, lidé s nižší úrovní vzdělání, hůře situovaní občané, stoupenci levice a lidé, kteří se o politiku nezajímají nebo jsou se současnou politickou situací nespokojeni.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007

VEŘEJNOST S HODNOCENÍM EKONOMICKÉ POLITIKY VLÁDY
ZATÍM VYČKÁVÁ

Ekonomická politika Topolánkovy vlády je zatím hodnocena s velkou opatrností. Dobrá je podle třetiny našich občanů, jednoznačně ji odmítá pětina lidí, téměř polovina vyjadřuje mírný nesouhlas. Míra obav či pocitu nejistoty z ekonomického vývoje v blízké budoucnosti se v posledních dvou letech téměř nemění. Obavy mají skoro dvě třetiny populace, především lidé s nižším vzděláním a osoby nad 45 let.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Topolánkova vláda teprve postupně začíná představovat své záměry, jak pozvednout české hospodářství. Tomu odpovídají i dosud nevyhraněné názory lidí na její ekonomickou politiku. Za dobrou ji na počátku března označila třetina lidí (jen 4 % lidí chválí však rozhodně), kategorické „určitě ne“ jí vystavilo 19 % dotázaných. Téměř polovina dotázaných (48 %) soudí, že ekonomická politika vlády „spíše dobrá není“.

"Řekl(a) byste, že ekonomická politika vlády je dobrá?"

Pramen: STEM, Trendy 3/2007, 1272 respondentů starších 18 let

Ekonomickou politiku Topolánkova kabinetu obhajují především stoupenci ODS, sympatizanti jejích koaličních partnerů jsou mnohem opatrnější: z příznivců Strany zelených schvaluje ekonomickou politiku vlády více než třetina a z lidí, kteří by dali hlas KDU-ČSL, dokonce jen zhruba čtvrtina.

Z dlouhodobého pohledu lze říci, že Topolánkova koaliční vláda si v ekonomické oblasti vysloužila lepší hodnocení než vláda Špidlova v letech 2003 a  2004 a Grossova na jaře 2005. Obdobné hodnocení naměřil STEM na počátku a na konci Zemanovy vlády.

Pramen: STEM, Trendy 1998-2007

V porovnání s průzkumy provedenými v posledních dvou letech se příliš nemění míra obav či nejistoty z ekonomického vývoje. Údaj, že obavy má 63 % lidí, vypadá sice hrozivě, je to však zcela normální, běžně zjišťovaná hodnota v české populaci.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, Evropská unie, životní úroveň