Naše zjištění
12. 7. 2001

Životní úroveň domácností –další střípek do mozaiky spokojenosti

Časová řada ukazuje, že krize, do níž se společnost dostala v roce 1997, se projevila i v hodnocení životní úrovně domácností, i když méně výrazně než v hodnocení české ekonomiky či politické scény. Zcela opačný jev můžeme pozorovat nyní. Zlepšené hodnocení životní úrovně domácností zapadá do celkových pocitů, které dnes mezi obyvatelstvem České republiky převažují.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Životní úroveň domácností –další střípek do mozaiky spokojenosti

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

STEM sleduje životní úroveň domácností již od roku 1994. Časová řada ukazuje, že krize, do níž se společnost dostala v roce 1997, se projevila i v hodnocení životní úrovně domácností, i když méně výrazně než v hodnocení české ekonomiky či politické scény. Zhoršení celkové atmosféry se promítlo i do toho, jak se lidé dívali na stav svého hospodaření, i když ekonomové mohou přesvědčivě doložit, že reálné mzdy či kupní síla obyvatelstva se v podstatě v té době nezměnily.

Zcela opačný jev můžeme pozorovat nyní. Bylo by jistě velmi odvážné z jednoho zřetelně lepšího hodnocení soudit, že životní úroveň českých domácností se zlepšila, avšak tento údaj velmi dobře zapadá do celkových pocitů, které dnes mezi obyvatelstvem České republiky převažují. Spokojenost se současnou situací, ať už ji měříme porovnáním s předlistopadovým režimem, hodnocením vývoje společnosti, práce vlády či spokojeností s politickou situací, pozvolna roste. Tato tendence se projevuje ve všech vrstvách populace, snad s výjimkou lidí, kteří trvale zaujímají k současnému vývoji negativní postoj.

Velmi jemný posun můžeme najít i v jiném hodnocení životní úrovně domácností („Zvážíte-li velikost příjmů a majetku ve Vaší domácnosti, řekl(a) byste, že jste: “). Podíl lidí, kteří uvádějí, že jsou velmi dobře nebo solidně zajištěni, vzrostl za poslední rok ze 17 % na 19 % a zároveň domácností, které se cítí špatně zajištěny nebo chudé, klesl z 28 % na 23 %. Také tato změna probíhá napříč populací, ve všech věkových i vzdělanostních skupinách a neprojevují se výrazné rozdíly ani v tendenci hodnocení obyvatel různých regionů nebo velikostí sídel.


Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 6/2001

   Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 6/2001

   

   Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 6/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
vývoj společnosti, životní úroveň