Naše zjištění
4. 6. 2004

Životní úroveň a sociální jistoty po vstupu do EU

Čeští občané se celkově na další vývoj životní úrovně po vstupu do Evropské unie dívají spíše s nedůvěrou. Více než dvě třetiny obyvatel se dnes obávají, že se životní úroveň jejich domácnosti po vstupu do Evropské unie sníží.

Informace z tiskové konference STEM

Životní úroveň a sociální jistoty po vstupu do EU

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 10. března 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1824 občanů.

Životní úroveň je jednou z oblastí, o jejíž vývoj se po vstupu do Evropské unie veřejnost intenzivně zajímá. V české společnosti se v poslední době prosazuje trend, kdy v popředí zájmu obyvatel převládají ekonomické faktory, tedy i životní úroveň.

Z výzkumu vyplývá, že celkově se na další vývoj životní úrovně po vstupu do Evropské unie dívají čeští občané spíše s nedůvěrou. Více než dvě třetiny obyvatel se dnes obávají, že se životní úroveň jejich domácnosti po vstupu do Evropské unie sníží (67 %). Shodný podíl lidí nevěří, že po vstupu do EU budou mít šanci na zlepšení své životní úrovně. Na přímou otázku, jakým způsobem se změní jejich životní úroveň do pěti let po vstupu do EU, téměř polovina obyvatel odpověděla, že se situace zhorší.

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Ruku v ruce s obavami z poklesu životní úrovně jdou i obavy z poklesu sociálních jistot. Lidé se bojí, že po vstupu do Evropské unie ztratí část dosavadních sociálních jistot, které jim dnes zaručuje stát. Obavy obyvatel, že po vstupu do EU se sníží úroveň sociálních jistot, od minulého roku ještě vzrostly (z 55 % v roce 2003 na 64 % v roce 2004). Oproti tomu přesvědčení, že úroveň sociální politiky a sociálních jistot je  mezi členskými státy EU vyšší než u nás, se mírně zmenšilo.

kliknutím na náhled obrázku otevřete nové okno s obrázkem v plné velikosti 

Pramen: STEM, Trendy 2003/3, 1318 respondentů, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Evropská unie, sociální jistoty, životní úroveň