Naše zjištění
31. 1. 2001

Zemanova vláda překonala loňskou krizi, ale nemá stále pevnou oporu v řadách ČSSD

Menšinová vláda sociální demokracie překonala období nejhlubší krize a nedůvěry. V říjnu 1999 pracovala dobře podle pouhých 17 % občanů, v průběhu roku 2000 se počet příznivých odpovědí zdvojnásobil a v současnosti pracuje vláda dobře podle 41 % občanů. Je však třeba zdůraznit, že pouhé 1 % lidí uvedlo variantu „velmi dobře“, 40 % „poměrně dobře“.

Informace z výzkumu Trendy 1/2001

Zemanova vláda překonala loňskou krizi, ale nemá stále pevnou oporu v řadách čssd

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-10. ledna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1660 občanů.

Menšinová vláda sociální demokracie má za sebou dva a půl roku. Za tu dobu prošla mnoha personálními obměnami a po odchodu ministra spravedlnosti Otakara Motejla dostala čistě stranickou podobu. Překonala, jak naznačuje první graf na následující straně, také období nejhlubší krize a nedůvěry. Zatímco v říjnu 1999 na otázku „Jak podle Vašeho názoru pracuje poslední měsíc česká vláda?“ odpovědělo „velmi dobře“ nebo „poměrně dobře“ pouhých 17 % občanů, v průběhu loňského roku se počet příznivých odpovědí zdvojnásobil a v současnosti pracuje vláda dobře podle 41 % občanů. Je však třeba zdůraznit, že pouhé 1 % lidí uvedlo variantu „velmi dobře“, 40 % „poměrně dobře“.  Podobně je však strukturován i tábor nespokojených – 49 % lidí odpovědělo „poměrně špatně“ a jen 10 % dotázaných kategoricky vládu odsoudilo stupněm „velmi špatně“. To už podává plastičtější obraz hodnocení Zemanova kabinetu. Lidově řečeno, „ujde to, ale žádná sláva“.

Druhý graf ukazuje, jak se měnilo hodnocení práce vlády u voličů nejsilnějších politických stran. Porovnáme-li údaje z prvního roku Zemanovy vlády se současností, je zřejmé, že černobílé stranické hodnocení se přece jen obrousilo. Na jedné straně trochu úspěchu nebo alespoň snahy uznávají dnes i ti, kteří dříve vládu jednostranně odsuzovali (zpočátku to byli hlavně stoupenci Unie svobody, později nejsilněji příznivci KSČM), na straně druhé nemá vláda příliš pevné zázemí ani u voličů ČSSD. Sociálně demokratické vládě, stejně jako předsedovi Zemanovi, vystavila nepříznivé hodnocení celá třetina lidí, kteří by do Poslanecké sněmovny ČSSD nejspíše volili. To vypovídá jak o rozporném hodnocení kroků vlády, tak nepřímo i o tom, jak nepevný a ve svém přístupu k volené straně vlažný je okruh stoupenců sociální demokracie. O tom se ostatně ČSSD velmi citelně přesvědčila v listopadu loňského roku při senátních a krajských volbách.

    Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

    Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
politická orientace, vláda