Naše zjištění
12. 2. 2001

Zavedení školného na vysokých školách má podporu pravicových voličů

Téměř 60 % lidí podporuje úmysl zavést na vysokých školách školné (s možností, aby studenti získali výhodnou půjčku od státu). V otázce, zda by vysoké školy měly přijímat více uchazečů o studium, je veřejnost nerozhodná. Potřeba kvalitního vzdělání a jeho širší dostupnosti, spojená však zároveň s odpovědností za prostředky, které do vzdělávání investuje stát, stojí výše v žebříčku hodnot pravicově orientovaných lidí.

Informace z výzkumu Trendy 1/2001

Zavedení školného na vysokých školách

má podporu pravicových voličů

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-10. ledna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1660 občanů.

Otázka školného na vysokých školách i nedostatku vysokoškolsky vzdělaných lidí se sice neobjevuje na prvních stránkách novin, ale vzdělávání je jednou z priorit Zemanovy vlády – a také jednou z těch priorit, v nichž se vládě ještě mnoho prosadit nepodařilo. Jakou podporu mají některé záměry resortního ministerstva u veřejnosti ? STEM položil lidem na počátku roku dvě otázky:

„Myslíte si, že vysoké školy by měly přijímat mnohem větší počet zájemců

 o studium než dnes, i kdyby to znamenalo, že by stát musel snížit výdaje

na jiné důležité věci?“

  Určitě ano 18 %
  Spíše ano 32 %
  Spíše ne 38 %
  Určitě ne  12 %

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

„Mělo by se podle Vás zavést školné na vysokých školách s možností, aby studenti získali výhodnou půjčku od státu ?“

  Určitě ano 18 %
  Spíše ano 40 %
  Spíše ne 29 %
  Určitě ne 13 %

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

Potřeba kvalitního vzdělání a jeho širší dostupnosti, spojená však zároveň s odpovědností za prostředky, které do vzdělávání investuje stát, stojí výše v žebříčku hodnot pravicově orientovaných lidí. Ti jsou také častěji ochotni prosazovat jak větší počet míst na vysokých školách, tak to, aby se studenti na výdajích na vzdělání, tedy na investici do vlastní budoucnosti, podíleli. Věk a stupeň dosaženého vzdělání tak významnou roli v těchto názorech nehrají – mladí lidé a absolventi vysokých škol se zdráhají přijmout spoluzodpovědnost za výdaje na vlastní vzdělání skoro stejně jako lidé starší a ti, kteří ukončili jen základní školu nebo učební poměr.

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

Pramen:  STEM, Trendy 1/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
politická orientace, školné