Naše zjištění
28. 4. 2009

Zaměstnávání cizinců u nás

Více než 80 % našich občanů považuje počet cizinců pracujících u nás za příliš vysoký a 70 % respondentů uvedlo, že „zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci“. Necelá polovina našich obyvatel však připouští, že v některých profesích na našem trhu představují cizinci jedinou možnost, jak vyřešit nedostatek pracovních sil.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2009

SEDM ČECHŮ Z DESETI SE DOMNÍVÁ, ŽE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PŘIPRAVUJE NAŠE LIDI O PRÁCI

Více než 80 % našich občanů považuje počet cizinců pracujících u nás za příliš vysoký a 70 % respondentů uvedlo, že „zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci“. Necelá polovina našich obyvatel však připouští, že v některých profesích na našem trhu představují cizinci jedinou možnost, jak vyřešit nedostatek pracovních sil.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31.března – 6. dubna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

Rostoucí nezaměstnanost vyvolává napětí na trhu práce, zejména v některých oblastech České republiky. V dubnovém průzkumu jsme proto zjišťovali také názory na některé důsledky zaměstnávání cizinců u nás. Průzkum ukázal, že česká veřejnost se většinou přiklání k větší uzavřenosti pracovního trhu a v cizincích vidí spíše nežádoucí konkurenci pro naše lidi než jedinou možnost, jak pokrýt v některých profesích nedostatek domácích pracovních sil.

Názory na zaměstnávání cizinců u nás

                Pramen: STEM, Trendy 4/2009, 1297 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci