Naše zjištění
17. 10. 2000

Zahraniční politika ČR má trvalou, ale vlažnou podporu veřejnosti

Souhlas s celkovou koncepcí české zahraniční politiky se v průběhu let měnil nesrovnatelně méně než názor na domácí dění a že i v obdobích hlubokých otřesů na domácí scéně většina lidí zásady zahraniční politiky schvalovala. Vždy však zároveň platilo, že jen minimální podíl lidí se vyjadřoval k zahraniční politice ČR jednoznačně, dominovaly odpovědi „spíše ano“ a „spíše ne“.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Zahraniční politika ČR má trvalou, ale vlažnou podporu veřejnosti

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Vztah české populace k zahraniční politice našeho státu by bylo možno charakterizovat třemi slovy: vysoká, stabilní, vlažná. Tyto charakteristiky nejsou v rozporu. První graf ukazuje, že souhlas s celkovou koncepcí české zahraniční politiky se v průběhu let měnil nesrovnatelně méně než názor na domácí dění a že i v obdobích hlubokých otřesů na domácí scéně většina lidí zásady zahraniční politiky schvalovala. Vždy však zároveň platilo, že jen minimální podíl lidí se vyjadřoval k zahraniční politice ČR jednoznačně, dominovaly odpovědi „spíše ano“ a „spíše ne“. Například v čerstvém průzkumu ze září 2000 uvedlo na otázku „Myslíte si, že zahraniční politika ČR je v zásadě správná?“ odpověď „určitě ano“ 7% lidí, 58% „spíše ano“, 29% „spíše ne“ a 6% „určitě ne“. Je to nepochybně důsledkem také toho, že zahraniční záležitosti ustupovaly v žebříčku pozornosti lidí vždy problémům domácím a že konkrétní znalosti zahraničního dění jsou u naší veřejnosti nehluboké a zlomkovité.

Podrobnější pohled na názory různých skupin ve společnosti ukazuje, že v názoru na zahraniční politiku se

– jasně odlišují stoupenci KSČM od demokratických stran

– skupina lidí ve věku nad 60 let od mladší populace

– lidé s vyšším vzděláním (maturita, VŠ) od osob se vzděláním základním

– míra souhlasu se zásadami české zahraniční politiky roste na politické škále od levice k pravici

Také všechny tyto závislosti se v průběhu let mění velmi málo. Souhlasný, ale vlažný a nepevně podložený vztah veřejnosti k naší zahraniční politice dobře vysvětluje, proč je sice stabilní a vysoká, ale současně nejistá a nekonkrétní i podpora našich občanů integraci ČR do Evropské unie. Také s tímto krokem většina lidí „spíše souhlasí“, ale zároveň o něm jen málo ví.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1997, 12/1998, 6/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
politická orientace, zahraniční politika