Naše zjištění
21. 11. 2002

Za nejdůležitější téma summitu NATO považují lidé určení postupu proti terorismu

Rozhodný boj proti světovému terorismu považují naši občané za nejvýznamnější téma pražského summitu zemí Severoatlantické aliance. Poměrně menší význam přikládají lidé dalšímu rozšiřování NATO (dokonce méně než otázkám vztahů Aliance s EU či Ruskem nebo vztahů uvnitř NATO). S pořádáním summitu v Praze souhlasí 40 % lidí.

Informace z výzkumu Trendy 11/2002

Za nejdůležitější téma summitu NATO lidé považují určení postupu proti terorismu

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-5. listopadu 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1332 občanů.

Zatímco v březnu bylo o tom, že se v Praze bude v letošním roce pořádat summit Severoatlantické aliance, informováno asi 70 % lidí, na počátku listopadu věděli o summitu NATO již téměř všichni naši občané (94 %). Skutečnost, že se vrcholná schůzka představitelů zemí NATO uskuteční právě v naší zemi, je přijímána s pochybnostmi a souhlas s pořádáním summitu v Praze se od jara spíše snižuje (v březnu souhlasilo s jeho konáním u nás 46 % lidí, nyní 40 %). Souhlas se vstupem naší země do NATO ani důvěra v tuto instituci se však os jara nijak nezměnil – můžeme tedy soudit, že lidé se obávají spíše negativních jevů, které mohou pořádání summitu u nás provázet.

Odpůrci našeho členství v Alianci pořádání summitu odmítají takřka bez výjimky (souhlasí z nich pouhých 6 %), nejistota je však i v řadách občanů, kteří jsou stoupenci našeho začlenění do NATO (pro pořádání summitu v Praze je z nich 56 %). Z příznivců různých stran převažují obhájci pořádání summitu u nás jen mezi příznivci ODS (61 %), mezi stoupenci ČSSD již zřetelně převažuje nesouhlas (35 % souhlasí) a sympatizanti KSČM jsou v souladu se svým odporem k NATO proti pražskému summitu ve velké většině (s pořádáním akce souhlasí z nich jen 14 %).

V březnu, v září a na počátku listopadu bylo respondentům nabídnuto pět témat, která budou na summitu projednávána, aby je posoudili z hlediska jejich významu pro budoucnost České republiky. Pořadí témat a míra důležitosti, kterou jim lidé přisuzují, se vůbec nemění. Za jednoznačně nejdůležitější téma  nadcházejícího setkání představitelů NATO považují lidé boj proti světovému terorismu. Poněkud menší význam přikládá naše veřejnost vztahům NATO a jiných světových mocností či organizací (Rusko, Evropská unie) či vztahům uvnitř Aliance (USA v. evropské členské země). Za relativně nejméně důležité téma z pěti nabídnutých označili občané další rozšiřování NATO. Mohli bychom to interpretovat tak, že lidi zajímá hlavně to, jak je připravena čelit případným potížím současná Aliance, jejíž jsme členem. Poněkud méně se již starají o to, jaké další země bude NATO ještě chránit – přesně podle přísloví „bližší košile než kabát“.

Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, NATO, terorismus