Naše zjištění
3. 5. 2001

Vztahy našich občanů k Německu se zřetelně zlepšují

Již sedm let STEM pravidelně sleduje, jaký vztah mají naši občané k jiným zemím. Trvale dobré vztahy mají naši občané zejména k Francii a Velké Británii. Příznivě hodnotí naši občané i menší země západní Evropy. Stále dobré, i když až do roku 1999 se mírně horšící, je hodnocení USA, naopak vztahy k Rakousku se od roku 1999 poměrně citelně zhoršily.

Informace z výzkumu Trendy 4/2001

Vztahy našich občanů k Německu se zřetelně zlepšují

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

Již sedm let STEM pravidelně sleduje, jaký vztah mají naši občané k jiným zemím. Respondenti hodnotí vybrané země stejným způsobem jako ve škole, známkami na stupnici od 1 do 5. Podrobnější údaje zaznamenávají grafy na následujících stranách, a proto uvedeme jen některé základní skutečnosti.

Trvale dobré vztahy mají naši občané zejména k Francii a Velké Británii. Příznivě hodnotí naši občané i menší země západní Evropy poprvé zařazené v roce 2001 (Holandsko, Belgie, Dánsko). Stále dobré, i když až do roku 1999 se mírně horšící, je hodnocení Spojených států, naopak vztahy k Rakousku se od roku 1999 poměrně citelně zhoršily. Můžeme to přisuzovat jak vstupu Svobodných do vlády, tak sporům o dostavbu jaderné elektrárny u Temelína a rakouským protestům proti jeho spuštění.

V celém sledovaném období se postupně vylepšuje mínění našich občanů na sousední země. Nejnápadnější je to v případě Slovenska, ale také Polsko a Maďarsko posuzujeme nyní příznivěji než před šesti lety. Významnou skutečností je, že se od roku 1998 pozvolna, ale zřetelně zlepšují i naše vztahy k největšímu sousedovi – k Německu. Diferencovaně posuzují naši občané státy bývalé Jugoslávie. Zatímco vztah ke Slovinsku a k Chorvatsku je u většiny české populace kladný, Srbsko je považováno za zemi, od níž (respektive od jejíhož režimu) bychom si měli zachovávat odstup.

Výrazně negativní názor mají Češi a Moravané na Rusko, Ukrajinu (s níž dříve přece jen trochu sympatizovali jako se státem, který se osvobodil z nadvlády) a na Čínu. Vztahy k Rusku a Ukrajině, právě tak jako ke Spojeným státům a Německu, jsou velmi silně ovlivněny generačně, výší vzdělání a především politickou orientací. Pravicově orientovaní, mladí a vzdělanější lidé hodnotí příznivě země, které jsou spjaty s euroatlantickou civilizací, odpůrci našeho polistopadového kursu hledají oporu ve státech, které byly symbolem socialismu a také nyní jsou k euroatlantickému světu v jisté protiváze.

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 2/1994, 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Hodnocení vztahů ČR s Francií

průzkum známka
1 2 3 4 5
94/02 25 % 49 % 23 % 3 % 0 %
95/02 26 % 46 % 24 % 3 % 0 %
97/04 26 % 47 % 23 % 4 % 0 %
98/03 23 % 48 % 24 % 4 % 1 %
99/04 25 % 48 % 22 % 4 % 1 %
00/04 27 % 48 % 22 % 3 % 0 %
01/04 40 % 40 % 18 % 2 % 0 %

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Hodnocení vztahů ČR se Spojenými státy

průzkum známka
1 2 3 4 5
94/02 31 % 40 % 24 % 4 % 1 %
95/02 24 % 39 % 29 % 7 % 1 %
97/04 19 % 40 % 30 % 9 % 2 %
98/03 20 % 39 % 29 % 9 % 3 %
99/04 19 % 37 % 28 % 10 % 6 %
00/04 21 % 37 % 29 % 10 % 3 %
01/04 24 % 33 % 29 % 10 % 4 %

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Vztahy k Rakousku

Uvedeny průměrné hodnoty ve známkování 1-5, kde 1=výborná a 5=nedostatečná

1999/4 2001/4
       
Praha 2,00 Praha 2,30
Střední Čechy 2,11 Středočeský 2,25
Jižní Čechy 1,86 Českobudějovický 2,44
Západní Čechy 2,27 Plzeňský 2,63
    Karlovarský 2,66
Severní Čechy 2,06 Ústecký 2,50
    Liberecký 2,36
Východní Čechy 2,22 Královehradecký 2,61
    Pardubický 2,22
    Vysočina 2,42
Jižní Morava 1,99 Jihomoravský 2,04
    Olomoucký 2,26
Severní Morava 1,99 Moravskoslezský 2,21
    Zlínský 2,15
       
       
ODS 1,82 ODS 2,09
ČSSD 2,09 ČSSD 2,46
KSČM 2,46 KSČM 2,64
KDU-ČSL 1,99 KDU-ČSL 2,32
US 1,79 US 2,25
4K 4K 2,13

Pramen: STEM, Trendy 4/1999, 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Slovensko, vztah k jiným zemím, vztah k sousedním zemím, západní Evropa