Naše zjištění
19. 7. 2010

Vztah voličů ke straně, které v květnových volbách dali hlas

Tradiční parlamentní strany (ODS, ČSSD a KSČM) se ve volbách opíraly o pevné nebo poměrně pevné voliče, pro TOP 09 a zejména pro stranu Věci veřejné hlasovala nejméně polovina lidí se slabým nebo dokonce velmi slabým vztahem k volené straně.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2010

VYDÁNO DNE 19.7.2010

DVĚ PĚTINY VOLIČŮ STRANY VĚCI VEŘEJNÉ PŘIZNÁVAJÍ, ŽE VOLILI TUTO STRANU JAKO „NEJMENŠÍ ZLO“.

Tradiční parlamentní strany (ODS, ČSSD a KSČM) se ve volbách opíraly o pevné nebo poměrně pevné voliče, pro TOP 09 a zejména pro stranu Věci veřejné hlasovala nejméně polovina lidí se slabým nebo dokonce velmi slabým vztahem k volené straně.

Zhruba čtvrtina lidí (27 %) volila stranu, která zcela odpovídá jejich názorům a zájmům, naopak asi pětina (22 %) volila stranu, která jim sice není příliš blízká, ale je stále lepší než ostatní strany. Tato „volba nejmenšího zla“ byla nejčastější mezi voliči strany Věci veřejné (jako nejmenší zlo volilo Věci veřejné 40 % voličů této strany).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 17. – 25. 6. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal velmi rozsáhlý soubor 1559 respondentů.

Volební účast se v porovnání s předchozími volbami do poslanecké sněmovny v roce 2006 skoro nezměnila (byla o dva body nižší) a v celkovém hodnocení všech voličů se nezměnil ani jejich vztah ke stranám, které volili.

"Označil(a) byste svůj vztah k politické straně, které jste dal(a) ve volbách svůj hlas, jako:"

 

Pramen: STEM, Trendy 6/2006, 6/2010

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
vztah k volené straně