Naše zjištění
29. 6. 2001

Vztah voličů ke stranám slábne – jen ODS a KSČM mají věrné stoupence

Často se říká, že naše společnost je „přepolitizovaná“, ale jen o málo více než 50 % lidí souhlasí s tím, že je důležité, co se děje na české politické scéně. Podíl těchto „politicky aktivních“ lidí v posledních letech klesá.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Vztah voličů ke stranám slábne – jen ODS a KSČM mají věrné stoupence

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Často se říká, že naše společnost je „přepolitizovaná“, ale jen o málo více než 50 % lidí souhlasí s tím, že je důležité, co se děje na české politické scéně. Podíl těchto „politicky aktivních“ lidí v posledních letech klesá. Porovnání s rokem 2000 ukazuje, že zájem ztrácejí spíše stoupenci stran, které jsou proti opoziční smlouvě.

„Je pro Vás osobně důležité to, co se děje na české politické scéně ?“ (%)

  99/06 00/06 01/06
Velmi důležité 18 % 14 % 12 %
Poměrně důležité 42 % 43 % 41 %
Spíše nedůležité 30 % 31 % 34 %
Zcela nedůležité 10 % 12 % 13 %

Pramen: STEM, Trendy 1999-2001

Důležitost, kterou lidé přikládají dění na politické scéně, se promítá do jejich ochoty účastnit se voleb. Z lidí, pro které je dění na politické scéně důležité, se hodlá (určitě nebo pravděpodobně) zúčastnit voleb 83 % osob, z lidí, pro které není důležité, co se v politice děje, zhruba 40 %.

Zájem o politické dění souvisí také s tím, jak pevný vztah mají lidé ke straně, kterou by v příštích volbách do Poslanecké sněmovny chtěli dát hlas. Také podíl lidí, kteří k volené straně mají velmi silný nebo poměrně silný vztah, v dlouhodobém pohledu mírně klesá, i když základní schéma se nemění. Na jednom pólu jsou KSČM a ODS s vysokým podílem oddaných stoupenců, na druhém ČSSD a US se slabým voličským jádrem. Zvláštní je na české politické scéně postavení KDU-ČSL – tato strana má poměrně dost věrných stoupenců, kteří se však nezajímají příliš o politiku. Jejich vazba na KDU-ČSL spočívá v orientaci na stranu, která jako jediné významnější uskupení deklaruje křesťanskou orientaci.

Pramen: STEM, Trendy 2000-2001, 4K – jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

         Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

           Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, volební účast, vztah k volené straně, zájem o politiku