Naše zjištění
27. 4. 2001

Vztah voličů ke stranám slábne – jen ODS a KSČM mají věrné stoupence

Zájem lidí o politiku v mezivolebním období spíše klesá. Mnohem výrazněji se však oslabuje vztah lidí k politickým stranám. Aktuální dění se projevuje v názorech stoupenců jednotlivých politických stran. Na jednom pólu jsou příznivci KSČM – pevně spojení se svou stranou, nyní však vcelku rezignující na veřejné dění.

Informace z výzkumu Trendy 4/2001

Vztah voličů ke stranám slábne – jen ODS a KSČM mají věrné stoupence

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-8. dubna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1749 občanů.

Do příštích parlamentních voleb je s největší pravděpodobností ještě více než rok a posledním volebním roce se tedy přirozeně dostavuje určitá únava. Zájem lidí o politiku spíše klesá. Mnohem výrazněji se však oslabuje vztah lidí k politickým stranám. To nepřímo ukazuje, jak obtížně se lidé na současné politické scéně orientují, jak nepřesvědčivá je pro většinu lidí nabídka současných politických stran.

Aktuální dění se projevuje v názorech stoupenců jednotlivých politických stran. Na jednom pólu jsou příznivci KSČM – pevně spojení se svou stranou, nyní však vcelku rezignující na veřejné dění. Pevný vztah k volené straně je typický také pro sympatizanty ODS, pro něž je však příznačný vysoký zájem o veřejný život. Nejmenší zájem o věci veřejné mají ze stoupenců nejsilnějších stran lidé, kteří se hlásí ke KDU-ČSL, kteří jsou ke své straně však poutáni poměrně pevnými, byť nepolitickými zájmy. Velmi slabé jsou zato vazby k volené straně u stoupenců ČSSD (průzkum probíhal ovšem z větší části ještě před sjezdem sociálních demokratů a zvolení nového politického vedení) a zejména „zbytku Čtyřkoalice“ – tedy u stoupenců Unie svobody a u lidí, kteří jako volenou stranu jmenují přímo Čtyřkoalici. Jejich váhání ovlivnily nepochybně poslední události ve Čtyřkoalici, spory kolem sestavení stínové vlády i nečekaná výměna společného volebního lídra.

Poslední graf ukazuje, jak velká je na české politické scéně míra nejistoty. Polovina lidí nemá pevný vztah k žádné straně a nezajímá se ani o politiku. Značná část z těchto lidí nakonec k volbám nepřijde, ale ti ostatní mohou sehrát rozhodující roli ve výsledku voleb.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

            Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen:  STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
vztah k volené straně, zájem o politiku