Naše zjištění
25. 5. 2005

Vztah veřejnosti k Romům se zlepšuje

V rámci dubnového šetření TRENDY zkoumal STEM postoje veřejnosti k národnostním a etnickým menšinám. Pozornost byla věnována i významné romské menšině. Z výsledků výzkumu plyne, že necelé dvě třetiny (63 %) občanů mají k Romům mírně odmítavý nebo jednoznačně odmítavý vztah.

INFORMACE Z VÝZKUMU  STEM TRENDY 4/2005

VZTAH VEŘEJNOSTI K ROMŮM SE ZLEPŠUJE

VĚTŠINA LIDÍ NESOUHLASÍ S TÍM, ŽE BY SE MĚLO VÍCE DBÁT NA PRÁVA ROMSKÉ MENŠINY

Ve dnech 4. – 10. 4. 2005 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1668 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

V rámci dubnového šetření TRENDY zkoumal STEM postoje veřejnosti k národnostním a etnickým menšinám. Pozornost byla věnována i významné romské menšině[1]. Z výsledků výzkumu plyne, že necelé dvě třetiny (63 %) občanů mají k Romům mírně odmítavý nebo jednoznačně odmítavý vztah. Přibližně čtvrtina (23 %) jich tvrdí, že je jejich vztah k Romům stejný jako k ostatním. Každý dvacátý (5 %) vyjádřil velmi dobrý nebo dobrý vztah. Desetina lidí (9 %) nemá k Romům žádný vztah.

Pramen: STEM, Trendy 2005/4, 1668 respondentů

Vztah veřejnosti k Romům se z dlouhodobého hlediska zlepšuje. Při srovnání s výsledky výzkumu, který STEM provedl před více než deseti lety,  výrazně poklesl podíl lidí s negativním vztahem. Přibylo lidí, kteří mají k Romům stejný vztah jako k ostatním, případně k nim nemají žádný vztah. Mírně vzrostl také podíl lidí, kteří mají k Romům velmi dobrý nebo dobrý vztah.

 Pramen: STEM, Trendy 1994/8, Trendy 2005/4

Podrobnější analýza ukazuje, že mladí lidé ve věku 18-29 let a studenti mají k Romům pozitivní nebo neutrální vztah[2] méně často než ostatní věkové a sociální skupiny obyvatel. Pozitivní nebo neutrální vztah k Romům je méně častý také u obyvatel obcí do 2 000 obyvatel. Naopak častěji zaznívá pozitivní hodnocení u lidí s vyšším vzděláním.

Ve výzkumu jsme se respondentů dále ptali, zda by se v České republice mělo více dbát na práva romské menšiny. Necelá čtvrtina (23 %) občanů s tím souhlasí, více než tři čtvrtiny (77 %) občanů má opačný názor.

Pramen: STEM, Trendy 2005/4, 1668 respondentů

S názorem, že by se mělo více dbát na práva romské menšiny, souhlasí o něco více lidí než tomu bylo ve výzkumu STEM před šesti lety.

 Pramen: STEM, Trendy 1994/8, Trendy 2005/4

Názor, že by se mělo více dbát na práva romské menšiny, zaznívá nejčastěji od lidí s vysokoškolským vzděláním.

Lidé, kteří uvedli, že mají k Romům velmi dobrý, dobrý nebo stejný vztah jako k ostatním, si častěji myslí, že by se u nás mělo více dbát na práva romské menšiny. Méně často s názorem souhlasí lidé, kteří k Romům nemají žádný vztah, nejméně pak lidé s negativním vztahem.

Pramen: STEM, Trendy 1994/8, Trendy 2005/4


[1] Podle oficiálních statistik se k romské národnosti hlásí 12 tisíc občanů ČR, tj. 0,1 % všech obyvatel (Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001). Podle odhadu Rady vlády pro národnostní menšiny publikovaného ve Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001 tvoří romskou menšinu 150-200 tisíc osob.

[2] Sloučené varianty odpovědí: Velmi dobrý, Dobrý, Stejný jako k ostatním

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
menšiny, Romové