Naše zjištění
16. 6. 2006

Vztah veřejnosti k Romům

V dubnovém výzkumu zjišťovala společnost STEM postoje veřejnosti k národnostním a etnickým menšinám. Oslovení lidé vyjadřovali svůj vztah k romské populaci žijící na našem území a vyslovovali se k otázce, zda by se mělo v naší republice více dbát na práva Romů.

INFORMACE Z VÝZKUMU  STEM TRENDY 4/2006


ČEŠI MAJÍ K ROMŮM STABILNĚ SPÍŠE ODMÍTAVÝ VZTAH

 

VÍCE DBÁT NA PRÁVA RÓMSKÝCH SPOLUOBČANŮ BY SE MĚLO PODLE ČTVRTINY OBYVATEL ČR

 


Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1. – 8. dubna 2006 na rozsáhlém reprezentativním souboru 1690 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.


V dubnovém výzkumu zjišťovala společnost STEM postoje veřejnosti k národnostním
a etnickým menšinám. Oslovení lidé vyjadřovali svůj vztah k romské populaci žijící na našem území a vyslovovali se k otázce, zda by se mělo v naší republice více dbát na práva Romů.

 


Z výsledků výzkumu vyplývá, že velmi dobrý nebo dobrý vztah k romské menšině má 5 % české veřejnosti. Pětina (21 %) oslovených občanů deklaruje, že k romským spoluobčanům má stejný vztah, jako k ostatním, a necelá desetina (7 %) nemá k Romům žádný vztah. Dvě třetiny (67%) české populace mají k Romům negativní vztah (mírně odmítavý, jednoznačně odmítavý nebo k nim pociťují odpor).


Pramen: STEM, Trendy 2006/4, 1690 respondentů


V porovnání s výsledky veřejného mínění z loňského dubna se deklarovaný vztah k romské menšině příliš nezměnil. Od minulého roku mírně ubylo občanů, kteří mají k Romům stejný vztah jako k ostatním, případně je jim romská menšina lhostejná a naopak lehce přibylo těch, kteří deklarují odmítavý postoj k romským spoluobčanům. Z dlouhodobého hlediska – ve srovnání s výsledky stejného výzkumu ze srpna 1994 – se vztah veřejnosti k Romům mírně zlepšil.

 Pramen: STEM, Trendy 1994/8, Trendy 2005/4, Trendy 2006/4


* Sloučené varianty odpovědí „Velmi dobrý“ a „Dobrý“

 


** Sloučené varianty odpovědí „Mírně odmítavý“, „Jednoznačně odmítavý“ a „Pociťuji k nim odpor“Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
menšiny, Romové