Naše zjištění
22. 5. 2012

Vztah veřejnosti k Romům

Tři ze čtyř občanů vyjadřují odmítavý vztah k romskému etniku (75 %). Tento podíl od loňska vzrostl o 7 procentních bodů. Naprostá většina lidí (85 %) si přitom stále myslí, že pozornost věnovaná právům Romů u nás je dostatečná.

Informace z výzkumu STEM Trendy 4/2012

Vydáno dne 22. 5. 2012

NEGATIVNÍ NÁZORY NA ROMY OD LOŇSKA POSÍLILY, KLESÁ TOLERANCE K ŽIVOTU MENŠIN PODLE VLASTNÍCH ZVYKŮ.

Tři ze čtyř občanů vyjadřují odmítavý vztah k romskému etniku (75 %). Tento podíl od loňska vzrostl o 7 procentních bodů. Naprostá většina lidí (85 %) si přitom stále myslí, že pozornost věnovaná právům Romů u nás je dostatečná. V posledních dvou letech narůstá i podíl občanů, kteří nesdílejí názor, že etnickým menšinám by mělo být umožněno žít podle vlastních tradic a zvyků – nyní činí 57 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

V dubnu letošního roku STEM opět zjišťoval vztah veřejnosti k Romům. Ptal se také, zda by se mělo více dbát na práva Romů a zda by etnické menšiny na území České republiky, včetně Romů, měly mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků. Výsledky ukazují, že česká společnost svůj převážně negativní vztah k Romům, dlouhodobě zaznamenávaný ve výzkumech STEM, v zásadě nemění – nepříznivé postoje k nim aktuálně zaujímají tři čtvrtiny lidí (75 %). Třetina deklaruje mírně odmítavý vztah k Romům (31 %), téměř stejný podíl (30 %) se vyjádřil jednoznačně odmítavě a 14 % občanů dokonce pociťuje k Romům odpor. Pouze 2 % mají k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah, 16 % se vůči nim nevymezuje ani pozitivně ani negativně a 7 % tvrdí, že k Romům nemají vůbec žádný vztah.

„Jaký je Váš vztah k Romům?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Romové, veřejnost, vztahy