Naše zjištění
5. 5. 2011

Vztah našich občanů k různým národům a etnikům

Občané ČR pohlížejí stále se značnou nedůvěrou na cizince, přicházející z východní a jihovýchodní Evropy nebo Asie. V porovnání s dosavadními výzkumy jsou však Češi výrazně otevřenější bližšímu soužití s Vietnamci a Číňany a ukazuje se, že jde o dlouhodobý a konzistentní trend.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011
VYDÁNO DNE 5.5.2011

 

NAŠI OBČANÉ SE ČÍM DÁL VÍCE OTEVÍRAJÍ SOUŽITÍ S VIETNAMCI A ČÍŇANY.

 

Občané ČR pohlížejí stále se značnou nedůvěrou na cizince, přicházející z východní a jihovýchodní Evropy nebo Asie. V porovnání s dosavadními výzkumy jsou však Češi výrazně otevřenější bližšímu soužití s Vietnamci a Číňany a ukazuje se, že jde o dlouhodobý a konzistentní trend. Vůbec největší odstup mají naši občané od Romů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

 

Postoje české veřejnosti k cizím státním příslušníkům žijícím na našem území mapuje STEM od roku 1994. Tolerance a vstřícnost k jednotlivým národům a etnikům, jejichž příslušníci žijí v ČR, zkoumá prostřednictvím ochoty lidí mít jejich zástupce jako sousedy (viz graf).

Rozdíly jsou dány jednak geografickou a kulturní blízkostí Čechů k těmto příslušníkům různých národů a etnik, jednak zkušeností (historickou i zcela nedávnou, zprostředkovanou i přímou), kterou s nimi Češi mají. Tradičně nejlépe jsou vnímáni Slováci – bezproblémový postoj k nim vyjádřilo 88 % dotázaných. Následují příslušníci západních národů, Angličané (82 %), Francouzi (81 %), Američané (74 %) a Němci (74 %). Kladný vztah naši občané deklarují i vůči Polákům (77 %). Zhruba tři čtvrtiny lidí by nesly velmi dobře a bez problémů sousedské soužití se zástupci těchto národů. Přibližně dvě třetiny občanů by rovněž neměly problém s tím mít za sousedy Židy (67 %) anebo Volyňské a Kazašské Čechy (62 %). Polovina dotázaných by velmi dobře nesla sousedský vztah s obyvateli bývalé Jugoslávie.

Ostatní národnosti jsou již jako potenciální sousedé přijímány převážně s nelibostí, u Vietnamců, Číňanů, Rusů a Ukrajinců relativně mírnou (34-39 % dotázaných by nemělo problém mít příslušníky daných zemí za sousedy).

Na konci pomyslného žebříčku přijatelnosti cizince-souseda jsou příslušníci tří národů, blízkých si kulturně, s nimiž jsou navíc nejčastěji spojovány obavy z terorismu – Afghánci, Arabové a Čečenci. Vůbec největší odstup pak mají Češi od Romů, etnika dlouhodobě žijícího na území střední Evropy, avšak kulturně a sociálně odlišného. Konkrétně pouze 14 % českých občanů by přijalo bez problémů, kdyby v jejich sousedství žili Romové, a pro téměř třetinu lidí (30 %) je takové soužití zcela nepřijatelné. 

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
menšiny, občanství