Naše zjištění
20. 4. 2004

Vztah k zahraničí a zahraničním státnůkům

V dubnovém výzkumu společnosti STEM lidé hodnotili pomocí školního známkování vybrané země. Nejvíce příznivých známek (jedniček a dvojek) získalo Slovensko a Francie. K zemím, u nichž ještě příznivé hodnocení převažuje, patří Velká Británie, Itálie, Rakousko a Polsko. Naopak nejvíce „špatných“ známek lidé vystavili Ukrajině, Číně a Rusku.

INFORMACE STEM Z VÝZKUMU TRENDY 4/2004

VZTAH K ZAHRANIČÍ A HODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 3.-12. dubna 2004 na rozsáhlém reprezentativním souboru 1819 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

V dubnovém výzkumu společnosti STEM lidé hodnotili pomocí školního známkování vybrané země. Nejvíce příznivých známek (jedniček a dvojek) získalo Slovensko a Francie. K zemím, u nichž ještě příznivé hodnocení převažuje, patří Velká Británie, Itálie, Rakousko a Polsko. Naopak nejvíce „špatných“ známek lidé vystavili Ukrajině, Číně a Rusku.

Od roku 1998 se soustavně zlepšoval náš vztah k zahraničí, nejvýrazněji k našim bezprostředním sousedům (Maďarsku, Německu, Polsku a zvláště Slovensku). Dlouhodobější pokles je patrný zejména ve vztahu k USA, méně výrazně ve vztahu k Rakousku. Krátkodobý pokles pak vidíme u všech dalších sledovaných zemí. Na ochlazení vztahů k ostatním zemím se patrně podílí změna vnitropolitického klimatu u nás (intenzivnější debata o ochraně národních zájmů), ale také o něco napjatější situace ve vztahu starých a nových členů Evropské unie. Konečně podstatným faktorem je pravděpodobně i komplikující se situace na Středním Východě, zvláště v Iráku.

Společnost STEM se v dubnovém výzkumu zaměřila také na hodnocení zahraničních politických osobností, prezidentů a premiérů vybraných zemí. Dlouhodobě pozitivnímu hodnocení Francie odpovídá, že nejlépe hodnocenou zahraniční osobností je francouzský prezident Jacques Chirac, kterého dvě třetiny české veřejnosti hodnotí příznivě. Občané České republiky dále většinou příznivě hodnotí Tonyho Blaira a Mikuláše Dzurindu.
U ostatních posuzovaných osobností již převažuje hodnocení negativní. Nejméně sympatií získává americký prezident George Bush, který je také jediným politikem, jehož hodnocení se od výzkumu v prosinci 2003 zhoršilo. Je zajímavé, že přes celkové antipatie k Rusku je Vladimír Putin lépe hodnocen než G. Bush. Od ostatních posuzovaných osobností se odlišuje Romano Prodi, jehož třetina respondentů nezná a nedokáže ohodnotit. Mezi těmi, kteří Prodiho znají, však jednoznačně převažuje příznivé hodnocení.

Pramen: STEM, Trendy 2004/4, 1819 respondentů

Pramen: STEM, série Trendy 1994-2004

Pramen: STEM, série Trendy 1994-2004

Pramen: STEM, Trendy 2004/4, 1819 respondentů


 

Pramen: STEM, Trendy 2003/12, Trendy 2004/4

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
politici, političtí představitelé, vztah k jiným zemím