Naše zjištění
5. 5. 2010

Vztah české veřejnosti k Romům

Mezi populací je nejčastěji zastoupen odmítavý vztah k romskému etniku (67 %). Tato situace se dlouhodobě nemění, přestože od loňského roku poněkud (z 21 % na 25 %) vzrostla skupina lidí s pozitivním nebo alespoň neutrálním vztahem k Romům.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2010

I PŘES MÍRNÉ ZLEPŠENÍ VĚTŠINA LIDÍ STÁLE ZASTÁVÁ NEGATIVNÍ NÁZORY NA ROMSKOU MENŠINU A NEMYSLÍ SI, ŽE BY SE JEJICH PRÁVŮM MĚLA VĚNOVAT VĚTŠÍ POZORNOST.

Mezi populací je nejčastěji zastoupen odmítavý vztah k romskému etniku (67 %). Tato situace se dlouhodobě nemění, přestože od loňského roku poněkud (z 21 % na 25 %) vzrostla skupina lidí s pozitivním nebo alespoň neutrálním vztahem k Romům. Nepatrně se také zlepšil názor na zodpovědnost většinové společnosti za dodržování práv Romů, většina lidí (77 %) však stále trvá na tom, že pozornost věnovaná právům Romů je dostatečná. Postoje k Romům jsou v české společnosti velmi stabilní a univerzální, stejně jako názor na to, zda by mělo být etnickým menšinám umožněno žít podle vlastních tradic a zvyků.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru 1196 obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru. Sběr dat proběhl ve dnech
1. – 10. 4. 2010 .

V dubnu letošního roku STEM opět zjišťoval vztah veřejnosti k Romům. Ptali jsme se také, zda by se mělo více dbát na práva Romů a zda by etnické menšiny na území České republiky, včetně Romů, měly mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků.

Česká společnost svůj převážně negativní vztah k Romům, dlouhodobě zaznamenávaný ve výzkumech STEM, nezměnila – nepříznivé postoje k nim zaujímají dvě třetiny lidí (67 %). Třetina z nich deklaruje mírně odmítavý vztah k Romům (33 %), pětina (26 %) se vyjádřila jednoznačně odmítavě a 8 % lidí dokonce pociťuje k Romům odpor. Pouze 5 % Čechů má k Romům dobrý vztah, pětina lidí (20 %) se vůči nim nevymezuje ani pozitivně ani negativně a 8 % lidí je romská otázka natolik lhostejná, že tvrdí, že k Romům nemají vůbec žádný vztah. Mezi skupinami populace z hlediska socidemografických charakteristik nejsou ve vztahu k romské menšině žádné významné odlišnosti.

„Jaký je Váš vztah k Romům?“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2010/4, 1196 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Romové