Naše zjištění
7. 5. 2008

Vztah české veřejnosti k Romům

Postoje české veřejnosti k romským spoluobčanům jsou již několik let stabilní. Výrazná, dvoutřetinová převaha občanů pociťuje k romské menšině odmítavý vztah či dokonce odpor, pětina veřejnosti vnímá Romy stejně jako ostatní spoluobčany a jen zanedbatelný podíl lidí vyjadřuje k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah. Zhruba každý druhý občan uznává, že každá etnická skupina má mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků.

INFORMACE Z VÝZKUMU  STEM TRENDY 4/2008

VZTAH ČECHŮ K ROMŮM JE STÁLE PŘEVÁŽNĚ ODMÍTAVÝ.

VÍCE DBÁT NA PRÁVA ROMSKÝCH SPOLUOBČANŮ BY SE MĚLO PODLE PĚTINY OBYVATEL ČR.

Postoje české veřejnosti k romským spoluobčanům jsou již několik let stabilní. Výrazná, dvoutřetinová převaha občanů pociťuje k romské menšině odmítavý vztah či dokonce odpor, pětina veřejnosti vnímá Romy stejně jako ostatní spoluobčany a jen zanedbatelný podíl lidí vyjadřuje k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah. Zhruba každý druhý občan uznává, že každá etnická skupina má mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků. V minulosti však tento názor sdílelo více lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1341 občanů ČR.

V letošním dubnovém výzkumu společnost STEM opět zjišťovala postoje veřejnosti k národnostním a etnickým menšinám. Oslovení lidé vyjadřovali svůj vztah k romské populaci žijící na našem území a vyslovovali se k otázce, zda by se mělo v naší republice více dbát na práva Romů.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že velmi dobrý nebo dobrý vztah k romské menšině mají 4 % české veřejnosti. Pětina (21 %) oslovených občanů deklaruje, že k romským spoluobčanům má stejný vztah jako k ostatním, a desetina (9 %) nemá k Romům žádný vztah. Dvě třetiny  české populace (66 %) mají k Romům negativní vztah (mírně odmítavý, jednoznačně odmítavý nebo k nim pociťují odpor).

Pramen: STEM, Trendy 2008/4, 1341 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Romové, sociální sféra