Naše zjištění
22. 4. 2014

Vztah české veřejnosti k cizincům – březen 2014

Občané ČR mají velmi příznivý vztah ke Slovákům, dále také k Angličanům, Francouzům, Američanům a Němcům. Aktuální výzkum potvrdil poněkud otevřenější vztah české veřejnosti k Vietnamcům a Číňanům. Méně vstřícní jsou lidé k Afgháncům, Čečencům a Arabům. Nejvíce předsudků však mají Češi vůči Romům. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2014 VYDÁNO DNE 22. 4.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2014

VYDÁNO DNE 22. 4. 2014

 

JAKÝ JE VZTAH OBČANŮ ČR K RŮZNÝM NÁRODŮM A ETNIKŮM?

Občané ČR mají velmi příznivý vztah ke Slovákům, dále také k Angličanům, Francouzům, Američanům a Němcům. Aktuální výzkum potvrdil poněkud otevřenější vztah české veřejnosti k Vietnamcům a Číňanům. Méně vstřícní jsou lidé k Afgháncům, Čečencům a Arabům. Nejvíce předsudků však mají Češi vůči Romům.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 11. – 20. března 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1070 respondentů.

Vztah české veřejnosti k cizincům zjišťuje STEM ve svých výzkumech dlouhodobě. Toleranci a vstřícnost k jednotlivým národům a etnikům, jejichž příslušníci žijí v České republice, zkoumá prostřednictvím ochoty lidí mít je jako sousedy. Rozdíly jsou dány jednak geografickou a kulturní blízkostí Čechů k různým národům a etnikům, jednak zkušeností (historickou i zcela nedávnou, zprostředkovanou i přímou), kterou s nimi Češi mají.

Tradičně nejlépe jsou českou veřejností vnímáni Slováci – bezproblémový postoj k nim vyjádřilo 90 % dotázaných. Zhruba tříčtvrtinová většina veřejnosti by bez problémů přijala sousedství s Angličanem (83 %), Francouzem (80 %), Američanem (78 %) a Němcem (70 %). Přibližně tři pětiny občanů by rovněž neměly problém s tím mít za sousedy Židy (65 %) nebo Chorvaty (61 %). Polovina lidí by velmi dobře snesla sousedství s Volyňskými a Kazašskými Čechy (53 %).

Zhruba dvě pětiny populace by bez problémů vnímaly sousedství Srbů (44 %), Rusů (41 %), Vietnamců (40 %), Indů (38 %), Číňanů (37 %) a Ukrajinců (37 %). Ještě méně vstřícně jsou českými občany vnímáni Arabové (21 % lidí by je bez problémů přijalo za sousedy), Čečenci

(19 %) a Afghánci (18 %).

Podobně jako jsme v úvodu zmínili tradičně velmi dobrý vztah Čechů ke Slovákům, můžeme teď konstatovat dlouhodobě špatný vztah české veřejnosti k Romům. Konkrétně pouze 11 % českých občanů by přijalo bez problémů, kdyby v jejich sousedství žili Romové, a více než třetina lidí (36 %) považuje takové soužití za zcela nepřijatelné. 

„Jak byste nesl(a), kdybyste měl(a) za souseda:“

(podíly odpovědí v %)

Pramen: STEM, Trendy 3/2014, 1070 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci, etnikum, národ, vztah k jiným zemím