Naše zjištění
25. 4. 2007

Vztah Čechů k zahraničí

Vztah Čechů k zahraničí letos stagnuje, mírně se zhoršilo hodnocení USA, Ruska, Rakouska, Polska i Slovenska, které však přesto zůstává nejpříznivěji vnímanou zemí. Mezi zahraničními státníky je nejlépe hodnocen Tony Blair a hned za ním Jacques Chirac a Angela Merkelová. Výrazně kritičtější názor mají občané ČR na Vladimíra Putina a George W. Bushe.

INFORMACE STEM Z VÝZKUMU TRENDY 4/2007

NEJRADĚJI MÁME SLOVENSKO, FRANCII A NIZOZEMÍ,

ZE ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ BLAIRA, CHIRAKA A MERKELOVOU.

Vztah Čechů k zahraničí letos stagnuje, mírně se zhoršilo hodnocení USA, Ruska, Rakouska, Polska i Slovenska, které však přesto zůstává nejpříznivěji vnímanou zemí. Mezi zahraničními státníky je nejlépe hodnocen Tony Blair a hned za ním Jacques Chirac a Angela Merkelová. Výrazně kritičtější názor mají občané ČR na Vladimíra Putina a George W. Bushe.

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 2.–10. dubna 2007 na rozsáhlém reprezentativním souboru 1191 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

V dubnovém výzkumu společnosti STEM lidé hodnotili pomocí školního známkování svůj vztah k vybraným zemím. Nejvíce příznivých známek (jedniček a dvojek) získalo Slovensko. K výrazně pozitivně hodnoceným zemím patří dále západoevropské země: Francie, Nizozemí, Švédsko, Dánsko a hned za nimi Itálie, Belgie a Velká Británie. Více než polovinu příznivých známek získalo ještě Chorvatsko, Rakousko, Japonsko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko a Německo. Vztah ke Spojeným státům americkým hodnotí příznivě (jedničkou nebo dvojkou) méně než polovina občanů. Nejvíce „špatných“ známek lidé vystavili Srbsku, Rusku, Ukrajině a Číně.

Z hlediska dlouhodobého vývoje lze konstatovat, že od roku 1998 až do roku 2001 se vztah českých občanů k zahraničí soustavně zlepšoval. Nejvýrazněji se pozitivní trend projevoval ve vztahu k bezprostředním sousedům (Slovensku, Maďarsku, Německu, Polsku; vztah k Rakousku v té době procházel pod vlivem rakouských protestů proti Temelínu spíše mírným poklesem sympatií). V roce 2002 vývoj vztahu k ostatním zemím stagnoval a rok 2004 přinesl poměrně výrazné zhoršení. V ochlazení vztahů k zahraničí se patrně promítla změna vnitropolitického klimatu u nás v souvislosti se vstupem do Evropské unie i krize na Středním východě, zvláště válka v Iráku. Předloňské a loňské výsledky svědčily o tom, že vztah k zahraničí se opět zlepšuje a vrací se na dřívější úroveň. Nebývalý vzestup pozitivních hodnocení zaznamenaly v roce 2006 Rusko a Ukrajina, na vrchol své „popularity“ se dostaly Rakousko a Německo a ukazoval se i postupný růst příznivých názorů na USA.

Letošní rok znamená pro vztah Čechů k zahraničí setrvalý stav a v některých konkrétních případech i mírné zhoršení. Pokles hodnocení zaznamenaly USA, opět poněkud ochladl vztah k Rakousku a pokračoval pomalý pokles Polska. Opadlo loňské rekordní hodnocení Ruska a Ukrajiny a pokles zaznamenal i vztah ke Slovensku, které nicméně stále zůstává na prvním místě obliby zemí.

Pramen: STEM, Trendy 2007/4, 1191 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní politika, vztah k sousedním zemím