Naše zjištění
23. 9. 2008

Vznik a existence krajů a krajských samospráv

Tři čtvrtiny občanů se domnívají, že je dobře, že v naší zemi vznikly vyšší územně správní celky – kraje. Zastoupení tohoto názoru se od roku 2000 téměř zdvojnásobilo. S tím, že problémy regionu může lépe řešit krajská samospráva než centrum, a že je třeba, aby se postupem doby stále více pravomocí přenášelo z centra na kraje, souhlasí naprostá většina obyvatel.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ,
KAŽDÝ DRUHÝ SI HO SPOJUJE SE ZVĚTŠENÍM MOŽNOSTI
OBČANŮ ROZHODOVAT O REGIONÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Tři čtvrtiny občanů se domnívají, že je dobře, že v naší zemi vznikly vyšší územně správní celky – kraje. Zastoupení tohoto názoru se od roku 2000 téměř zdvojnásobilo. S tím, že problémy regionu může lépe řešit krajská samospráva než centrum, a že je třeba, aby se postupem doby stále více pravomocí přenášelo z centra na kraje, souhlasí naprostá většina obyvatel. Zvětšení možnosti občanů spolurozhodovat o regionálních záležitostech v souvislosti se vznikem krajských samospráv zaznamenala polovina respondentů.

Citované výsledky vycházejí z výzkumů STEM v pravidelné měsíční řadě TRENDY. Tyto průzkumy se provádějí na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, vždy v první dekádě kalendářního měsíce. Respondenti jsou vybíráni metodou kvótního výběru. V jednotlivých průzkumech je dotazováno cca 1200 – 1500 osob.

Pro zjišťování názorů obyvatel na poměry v krajích bylo použito souboru ze spojených dat za měsíce února, březen, duben, červen a září. Soubor respondentů pro vyhodnocení činil 5807 obyvatel 13 krajů kromě Prahy.

Za dobu své platnosti si rozhodnutí o vzniku vyšších územně správních celků – krajů – získalo značnou podporu obyvatelstva. Zatímco před vznikem nových krajů v roce 2000 i v říjnu 2003, tedy tři roky po ustavení prvních samospráv nových krajů, se méně než polovina občanů domnívala, že vznik krajů je pozitivním krokem, v letošním roce tento názor zastávají tři čtvrtiny.  

 

Pramen: STEM, Trendy 2000/6, 2003/10, 2008/2, 3, 4, 6-2, 9, 5807 respondentů mimo Prahu starších 18 let

Principy subsidiarity a decentralizace, o které se opíral vznik vyšších územně správních celků, přijímala česká veřejnost dosti široce už před pěti lety. Letošní výsledky ukazují na pouze mírný vzestup souhlasu s tím, že krajská samospráva může lépe řešit problémy regionu než centrum. Souhlas s potřebností dalšího přenášení pravomocí z vlády na krajská zastupitelstva je stále téměř jednomyslný.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
kraj, regionální rozdíly