Naše zjištění
17. 4. 2009

Významné osobnosti světové a evropské politiky

Mezi zahraničními státníky je nejlépe hodnocen americký prezident Barack Obama – příznivý názor na něj má 85 % Čechů. Jednoznačně převažující pozitivní hodnocení si vysloužila i německá kancléřka Angela Merkelová. Negativně česká veřejnost vnímá především oba nejvyšší ruské státníky, Vladimira Putina a Dmitrije Medveděva. Nejvyšší nárůst popularity ve srovnání loňskem zaznamenal předseda Evropské komise José Manuel Barroso, největší pokles naopak francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

INFORMACE STEM Z VÝZKUMU TRENDY 4/2009

PREZIDENT USA BARACK OBAMA JE V ČR NEJPOPULÁRNĚJŠÍM ZAHRANIČNÍM STÁTNÍKEM.

VÝRAZNĚ U NÁS  LETOS KLESLA OBLIBA FRANCOUZSKÉHO PREZIDENTA NICOLASE SARKOZYHO.

Mezi zahraničními státníky je nejlépe hodnocen americký prezident Barack Obama – příznivý názor na něj má 85 % Čechů. Jednoznačně převažující pozitivní hodnocení si vysloužila i německá kancléřka Angela Merkelová. Negativně česká veřejnost vnímá především oba nejvyšší ruské státníky, Vladimira Putina a Dmitrije Medveděva. Nejvyšší nárůst popularity ve srovnání loňskem zaznamenal předseda Evropské komise José Manuel Barroso, největší pokles naopak francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. 4. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

Společnost STEM se v dubnovém výzkumu zaměřila mj. na hodnocení zahraničních politických osobností, prezidentů nebo premiérů vybraných zemí, a také nejvyšších duchovních autorit. Výsledky ukazují, že nejpozitivněji je vnímán americký prezident Barack Obama, na něhož má příznivý názor 85 % Čechů. Jako druhý v pořadí vychází tibetský duchovní vůdce dalajláma a na třetí příčce pomyslného žebříčku je německá kancléřka Angela Merkelová. Podíl jejich příznivých hodnocení dosahuje přibližně dvou třetin. Kolem poloviny pozitivních hodnocení získali předseda Evropské komise José Manuel Barroso, papež Benedikt XVI., slovenský premiér Robert Fico a jeho britský kolega Gordon Brown. Poslední tři místa v pořadí zaujímají francouzský prezident Nicolas Sarkozy a dva představitelé Ruska – prezident Dmitrij Medveděv a premiér Vladimir Putin. Jak ukazuje následující graf, tato trojice se vyznačuje převahou negativních hodnocení.

Pramen: STEM, Trendy 2009/04, 1297 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci, političtí představitelé