Naše zjištění
12. 11. 2009

Význam tzv. sametové revoluce a hodnocení uplynulých dvaceti let

Tzv. sametovou revoluci řadí k nejvýznamnějším událostem našich soudobých dějin dvě třetiny (66 %) občanů. Více než polovina (56 %) si myslí, že se České republice podařilo naplnit heslo „Zpátky do Evropy“, pod polovinou (43 %) je však názor, že polistopadová éra patří k nejlepším obdobím našich dějin. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2009 VYDÁNO DNE 13. 11.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2009

VYDÁNO DNE 13. 11. 2009

SAMETOVÁ REVOLUCE JE JEDNOU Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ NAŠICH NOVODOBÝCH DĚJIN, SOUDÍ VĚTŠINA OBČANŮ.

Tzv. sametovou revoluci řadí k nejvýznamnějším událostem našich soudobých dějin dvě třetiny (66 %) občanů. Více než polovina (56 %) si myslí, že se České republice podařilo naplnit heslo „Zpátky do Evropy“, pod polovinou (43 %) je však názor, že polistopadová éra patří k nejlepším obdobím našich dějin.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 12.–19. října 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1270 respondentů.

Dvacáté výročí posledního výrazného dějinného zlomu v naší novodobé historii, tzv. sametové revoluce v listopadu 1989, vyvolává řadu otázek a diskusí spojených s hodnocením významu této události a s bilancováním následujícího období, které znamenalo společenskou transformaci, přechod od totalitního společenského systému k demokracii, od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice, a rovněž postupné začleňování do evropských a euroatlantických struktur.

Společnost STEM se dlouhodobě zabývá společensko-historickou reflexí české veřejnosti, zejména názory na porovnání předlistopadové a současné společnosti. V pravidelném říjnovém výzkumu se otázky zaměřily zejména na vnímání významu společenské změny v roce 1989 a na hodnocení období, které následovalo. Z výsledků vyplývá, že tzv. sametovou revoluci považuje většina občanů – dvě třetiny (66 %) – za jednu z nejvýznamnějších událostí našich novodobých dějin. Následující dvacetiletí však veřejnost hodnotí o poznání rezervovaněji. Více než polovina (57 %) nesouhlasí s názorem, že patří mezi nejlepší období v našich dějinách.

Pramen: STEM, Trendy 10/2009, 1270 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení společnosti, vývoj po roce 1989