Naše zjištění
9. 3. 2021

Výzkum k situaci samoživitelů a samoživitelek v koronavirové krizi

Současná krizová doba zasahuje do života celé společnosti, podle vlastních slov většiny samoživitelů a samoživitelek i jejich život často výrazně ovlivnila a dále vyostřila problémy, se kterými se ohrožené domácnosti potýkají. Výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden ve spolupráci s neziskovou organizací Klub svobodných matek. Průzkum byl realizován online dotazováním (CAWI) na reprezentativním souboru samoživitelů a samoživitelek ve dnech 22. 1. – 2.

Současná krizová doba zasahuje do života celé společnosti, podle vlastních slov většiny samoživitelů a samoživitelek i jejich život často výrazně ovlivnila a dále vyostřila problémy, se kterými se ohrožené domácnosti potýkají.

Výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden ve spolupráci s neziskovou organizací Klub svobodných matek. Průzkum byl realizován online dotazováním (CAWI) na reprezentativním souboru samoživitelů a samoživitelek ve dnech 22. 1. – 2. 2. 2021. Celkem odpovědělo 1026 respondentů.

Shrnutí výzkumu

  • Samoživitelé a samoživitelky nejsou jednotnou skupinou v hodnocení své životní situace, ve které se nacházejí. Spíše převažují pozitivní přístupy: cítí se šťastně (10 %) či klidně (51 %), přesto je důležité věnovat pozornost i menšinovému podílu těch, kteří se cítí nešťastně (31 %) či dokonce beznadějně (8 %).
  • Současná krizová doba zasahuje do života celé společnosti, podle vlastních slov většiny samoživitelů a samoživitelek i jejich život často výrazně ovlivnila (ovšem je třeba dodat, že 44 % říká, že u nich k zásadním dopadům nedošlo).
  • Škála dopadů je velmi široká, zásadní je dopad na finanční situaci neúplných rodin, často v důsledku změn v pracovním uplatnění. Svou roli však mají i důsledky uzavření škol a nároků distanční výuky, omezení svobody pohybu, zvýšení stresu a obav o zdraví a také o ekonomickou budoucnost.
  • Obecně se samoživitelé a samoživitelky nacházejí v obtížnější situaci než ostatní domácnosti a jejich ohrožení ekonomickými dopady pandemie je tedy zvláště citelné. Data z výzkumu ukazují, že u 43 % neúplných rodin došlo během uplynulého roku ke zhoršení finanční situace, 35 % má nižší příjem než před rokem. Alarmující je fakt, že častěji jde o ty rodiny, které již před krizí byly v horší výchozí situaci, mají nižší příjmy či problémy se splácením půjček, postrádají podpůrný okruh příbuzných a známých, mají vztahové problémy s rodičem svých dětí (s dopadem na platby výživného).
  • Rizikem u těch domácností, které se potýkají se zhoršením finanční situace, je strategie „šetřit, kde to jde“, nejčastěji na jídle a provozu domácnosti, ale poměrně často i na placené zdravotní péči, případně v menšině případů hrozí prohloubení krizové situace žádostmi o (další) půjčky.

Odkaz na prezentaci v pdf ke stažení zde

ČTK

https://www.klubsvobodnychmatek.cz/ctk-tri-petiny-samozivitelu-obtizne-vyjdou-s-prijmem-podil-vzrostl/A_1198

PRIMA CNN NEWS

https://cnn.iprima.cz/samozivitele-si-museji-pujcovat-na-jidlo-obleceni-nebo-zdravotni-zakroky-19239

SEZNAM ZPRÁVY

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jde-jim-o-strechu-nad-hlavou-kazdy-paty-osamely-rodic-rozprodaval-majetek-142683

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

https://archiv.ihned.cz/c1-66884150-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu

ČESKÝ ROZHLAS

https://cesky.radio.cz/tri-petiny-samozivitelu-obtizne-vyjdou-s-prijmem-podil-vzrostl-8709583

iDNES

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/samozivitel-covid-koronavirus-pruzkum.A210223_115118_domaci_knn

TÝDEN

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/tri-petiny-samozivitelu-obtizne-vyjdou-s-prijmem-podil-vzrostl_550225.html#utm_content=freshnews&utm_term=samo%C5%BEivitel%C3%A9&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

A2LARM.CZ

https://a2larm.cz/2021/03/po-roce-pandemie-maji-dve-tretiny-samozivitelek-problem-vyjit-s-penezi/

BLOG JANA MALÁČOVÁ

https://blog.aktualne.cz/blogy/jana-malacova.php?itemid=39003

Sdílet

Různé / Ekonomika
COVID-19, samoživitelé, samoživitelky