Naše zjištění
11. 1. 2012

Vývoj tendencí české veřejnosti k radikálním řešením a k vládě pevné ruky

Zastánců radikálních stanovisek v politice a rázných řešení je stabilně kolem poloviny dospělé populace (nyní 54 %). Ještě více (67 %) je těch, kteří chtějí, aby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo jasně stanovil, co se má dělat. Je totiž poměrně hodně lidí, kteří osobně pro radikální stanoviska a rázná řešení nejsou, ale požadují, aby někdo určil, co se má dělat.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 11. 1. 2012

DVĚ TŘETINY ČECHŮ SI MYSLÍ, ŽE POTŘEBUJEME, ABY NĚKDO JASNĚ URČIL, CO SE MÁ DĚLAT

Zastánců radikálních stanovisek v politice a rázných řešení je stabilně kolem poloviny dospělé populace (nyní 54 %). Ještě více (67 %) je těch, kteří chtějí, aby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo jasně stanovil, co se má dělat. Je totiž poměrně hodně lidí, kteří osobně pro radikální stanoviska a rázná řešení nejsou, ale požadují, aby někdo určil, co se má dělat.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Čtvrtina Čechů (24 %) „určitě“ a dalších 43 % „spíše“ jsou pro to, aby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo jasně určil, co se má dělat. Kategoricky s tímto požadavkem nesouhlasí jen desetina občanů.

„Myslíte si, že by bylo dobře, kdyby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo jasně určil,
co se má dělat?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2011, 1227 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
vláda, vývoj společnosti