Naše zjištění
29. 3. 2011

Vývoj osobních příjmů občanů

Bezmála polovina lidí zjišťuje, že po zaplacení všech daní má nyní stejný příjem jako před rokem. Z lidí, kteří mají nějaký osobní příjem, kromě důchodců, 45 % říká, že bere méně, a 11 % více než na jaře roku 2010. Převaha negativních hlasů (pokles příjmů vs. jejich vzestup) je patrná téměř ve všech sociodemografických skupinách s výjimkou lidí dobře materiálně situovaných.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE  29. 3. 2011

TREND POKLESU PŘÍJMŮ PODLE NAŠÍ VEŘEJNOSTI NADÁLE POKRAČUJE

Bezmála polovina lidí zjišťuje, že po zaplacení všech daní má nyní stejný příjem jako před rokem. Z lidí, kteří mají nějaký osobní příjem, kromě důchodců, 45 % říká, že bere méně, a 11 % více než na jaře roku 2010. Převaha negativních hlasů (pokles příjmů vs. jejich vzestup) je patrná téměř ve všech sociodemografických skupinách s výjimkou lidí dobře materiálně situovaných.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Ekonomická krize odeznívá a makroekonomické ukazatele se postupně zotavují. Příjmy občanů ale spíše stagnují. Necelá polovina obyvatel starších 18 let hovoří o tom, že jejich čistý příjem se v porovnání s loňskem nezměnil, a stejný podíl uvádí, že se oproti loňsku snížil. Jen každý desátý zaznamenal zvýšení svého osobního příjmu. V porovnání s údaji z dřívějších let jde o celkové zhoršení. Zatímco v roce 2007 byl poměr těch, kteří uváděli vyšší příjem, a těch, kteří uváděli příjem nižší, vyrovnaný, tedy 1:1, o rok později byl přibližně 1,5:1, v roce 2009 téměř 3:1 a nyní 4:1.

„Je Váš osobní příjem po zaplacení všech daní vyšší, stejný, nebo nižší
 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku?“

 

Pramen: STEM, Trendy 3/2007, 3/2008, 3/2009, 3/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace