Naše zjištění
2. 6. 2009

Vývoj názorů občanů na důchodový systém a jeho reformu

Většina lidí je přesvědčená, že současnou podobu důchodového zabezpečení je nutné buď zásadně změnit (44 %) anebo dokonce nahradit úplně jiným systémem (22 %). Zastánců mírných nebo žádných úprav systému důchodového zabezpečení je oproti tomu podstatně méně (34 %). Časové srovnání naznačuje, že za poslední rok ubylo těch, kteří jsou přesvědčení o potřebě nastolit zcela nový důchodový systém.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 5/2009

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ V POSLEDNÍCH DVOU LETECH.

Většina lidí je přesvědčená, že současnou podobu důchodového zabezpečení je nutné buď zásadně změnit (44 %) anebo dokonce nahradit úplně jiným systémem (22 %). Zastánců mírných nebo žádných úprav systému důchodového zabezpečení je oproti tomu podstatně méně (34 %). Časové srovnání naznačuje, že za poslední rok ubylo těch, kteří jsou přesvědčení o potřebě nastolit zcela nový důchodový systém. Potřebu důchodové reformy častěji zdůrazňují lidé nespokojení s výší starobních důchodů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 5. – 12. 5. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1265 respondentů.

Důchodová reforma se u nás stala věčným tématem politických debat, které však v praxi vedou nanejvýš k dílčím úpravám. V názorech občanů nicméně převažuje přesvědčení, že bez podstatných změn anebo úplně jiného důchodového systému se v budoucnu neobejdeme – celkem takové mínění zastává 66 % populace.

Pramen: STEM, Trendy 5/2009, 1265  respondentů starších 18 let

Zatímco začátkem jednadvacátého století byl poměr mezi stoupenci a odpůrci radikální reformy důchodového zabezpečení jen mírně převažující směrem k zásadním reformám, počínaje rokem 2007 zaznamenáváme výrazný příklon k variantě podstatných změn či zcela jiného systému. Reformní nálada přetrvává i následující dva roky, byť v současné době ubývá těch, kteří by byli pro zavedení úplně jiného systému důchodového zabezpečení. Dominující společenská nálada je tak sice výrazně proreformní, nicméně reformy by podle mínění občanů měly probíhat spíše v rámci současného důchodového systému nežli konstituovat systém nový. Je nutné však podotknout, že za poslední rok zaznamenáváme mírný nárůst u opačného názorového pólu, tedy u přesvědčení, že důchodový systém potřebuje jen malé anebo žádné úpravy.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
důchodci, ekonomická situace