Naše zjištění
21. 11. 2011

Vývoj názorů občanů ČR na fungování Evropské unie

Jen menšina občanů (38 %) si myslí, že EU funguje demokraticky, ještě méně (28 %) je těch, podle nichž funguje efektivně. V letošním roce přitom zaznamenáváme úbytek těchto hlasů. Názor, že by se EU měla přetvořit ve stát s federativním uspořádáním, sdílí jen asi každý čtvrtý občan ČR (24 %). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011
VYDÁNO DNE 21. 11.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011
VYDÁNO DNE 21. 11. 2011

 

POCHYBNOSTI ČESKÉ VEŘEJNOSTI O DEMOKRATICKÉM FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE I O EFEKTIVNOSTI JEJÍHO ROZHODOVÁNÍ NARŮSTAJÍ

 

Jen menšina občanů (38 %) si myslí, že EU funguje demokraticky, ještě méně (28 %) je těch, podle nichž funguje efektivně. V letošním roce přitom zaznamenáváme úbytek těchto hlasů. Názor, že by se EU měla přetvořit ve stát s federativním uspořádáním, sdílí jen asi každý čtvrtý občan ČR (24 %).

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. 10. – 7. 11. 2011 na rozsáhlém souboru 1257 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

 

Problematikou veřejného mínění o evropské integraci se STEM zabývá systematicky už od 90. let minulého století. Aktuální výzkum na toto téma ukazuje, že mínění českých občanů o fungování Evropské unie momentálně není příliš valné. Sotva dva z pěti občanů si myslí, že Evropská unie funguje na základě demokratických principů (38 %). V názoru na efektivitu jejího fungování je veřejnost ještě o něco kritičtější. O tom, že fungování EU je efektivní, je přesvědčena jen čtvrtina lidí (26 %).

Pramen: STEM, Trendy 11/2011, 1257 respondentů

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, vývoj společnosti