Naše zjištění
10. 1. 2012

Vývoj hodnocení fungování politických stran

Jen malá část občanů (15 %) si myslí, že politické strany u nás fungují dobře, sotva třetina (31 %) se domnívá, že strany u nás zaručují demokratickou politiku. Tyto hodnoty se řadí k nejhorším, jaké STEM u těchto otázek v průběhu let zjistil. Pouze nepatrný vliv na hodnocení stran přitom má zájem o dění v nich.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 10. 1. 2012

ČESKÁ VEŘEJNOST JE PŘEVÁŽNĚ NESPOKOJENA
S FUNGOVÁNÍM POLITICKÝCH STRAN

         

Jen malá část občanů (15 %) si myslí, že politické strany u nás fungují dobře, sotva třetina (31 %) se domnívá, že strany u nás zaručují demokratickou politiku. Tyto hodnoty se řadí k nejhorším, jaké STEM u těchto otázek v průběhu let zjistil. Pouze nepatrný vliv na hodnocení stran přitom má zájem o dění v nich. Podstatným dělítkem názorů je naopak preference buď vládních stran, jejichž přívrženci se na fungování stran dívají příznivěji, a stran opozičních, jejichž stoupenci jsou ke stranám jako celku podstatně kritičtější.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Výsledky výzkumu ukazují, že česká veřejnost není spokojena s fungováním politických stran. Přibližně jen každý sedmý občan si myslí, že fungují dobře. Poněkud lepší je hodnocení demokratického charakteru stran: téměř třetina lidí uvádí, že současné politické strany u nás zaručují demokratickou politiku.

Pramen: STEM, Trendy 12/2011, 1227 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie