Naše zjištění
6. 4. 2011

Vývoj ekonomické situace státu a vývoj finanční situace domácností

Většina lidí stále hodnotí vývoj makroekonomické situace ČR jako zhoršení. Před dvěma lety hodnotilo ekonomický vývoj v ČR nepříznivě 81 % lidí, nyní činí podíl negativních hodnocení 65 %. Kriticky se na vývoj ekonomiky za uplynulý rok dívají zejména starší skupiny obyvatel, důchodci, lidé, jejichž materiální situace není dobrá, a také občané zastávající levicové názory.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 6. 4. 2011

PODLE DVOU TŘETIN ČECHŮ SE V POSLEDNÍM ROCE ZHORŠILA EKONOMICKÁ SITUACE V ČR, POLOVINA UVÁDÍ ZHORŠENÍ FINANČNÍ SITUACE SVÉ DOMÁCNOSTI

Většina lidí stále hodnotí vývoj makroekonomické situace ČR jako zhoršení. Před dvěma lety hodnotilo ekonomický vývoj v ČR nepříznivě 81 % lidí, nyní činí podíl negativních hodnocení 65 %. Kriticky se na vývoj ekonomiky za uplynulý rok dívají zejména starší skupiny obyvatel, důchodci, lidé, jejichž materiální situace není dobrá, a také občané zastávající levicové názory. Hodnocení finanční situace svých domácností není tak dramatické – zhoršení deklaruje polovina populace (50 %), pro dvě pětiny lidí (42 %) se v průběhu uplynulého roku na finanční situaci jejich domácností nic nezměnilo. Na rozdíl od makroekonomického hodnocení se však tato čísla za poslední dva roky nezotavila.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Česká veřejnosti ještě vnímá doznívání ekonomické krize – většina lidí (65 %) hodnotí vývoj všeobecné ekonomické situace v naší zemi za uplynulých 12 měsíců nepříznivě. Necelá polovina populace vnímá tuto situaci jako o něco horší a pětina dokonce jako podstatně horší než před rokem. Zhruba čtvrtina občanů se domnívá, že dnešní ekonomická situace se v porovnání s březnem 2010 nezměnila.

„V porovnání se situací před rokem se všeobecná ekonomická situace v ČR:“

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Nepříznivě hodnotí českou ekonomiku v uplynulém roce zejména lidé nad 60 let, důchodci a rovněž ti, kteří svou materiální situaci nepovažují za dobrou. Že se ekonomická situace nezhoršila si myslí  především mladší lidé (mezi lidmi do 44 let se 41 % domnívá, že je lepší nebo stejná jako před rokem), dále lidé s dobrým materiálním zázemím, studenti, odborní pracovníci a podnikatelé. Také pravicově orientovaní občané vidí vývoj ekonomické situace za uplynulý rok příznivěji než občané zastávající levicové názory. Z hlediska stranických preferencí jsou to především stoupenci TOP 09  a ODS, kteří asi z poloviny zastávají názor, že se ekonomická situace nezhoršila.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, vývoj společnosti