Naše zjištění
6. 2. 2017

Vysvědčení společnosti za rok 2016: práce prezidenta, premiéra a vlády je hodnocena hůře než před rokem

Obecné hodnocení vnitropolitické situace se sice od výzkumu na počátku roku 2016 významně nezměnilo, ovšem hodnocení jednotlivých aktérů politické scény se poněkud zhoršilo. Horší průměrnou „známku“ než před rokem si vysloužil prezident republiky (hodnocení jeho práce však stále patří mezi nejlépe hodnocené oblasti), dále premiér, vláda a parlament.

Obecné hodnocení vnitropolitické situace se sice od výzkumu na počátku roku 2016 významně nezměnilo, ovšem hodnocení jednotlivých aktérů politické scény se poněkud zhoršilo. Horší průměrnou „známku“ než před rokem si vysloužil prezident republiky (hodnocení jeho práce však stále patří mezi nejlépe hodnocené oblasti), dále premiér, vláda a parlament. Naopak lépe lidé hodnotí možnost uplatnit své schopnosti, péči o bezpečnost občanů, vyhlídky do budoucna, sociální jistoty, podmínky života mladých rodin a poctivost v podnikání. Dlouhodobě stabilně je celkově nejlépe hodnocena práce městských a obecních úřadů. Naopak tradičně špatně jsou hodnoceny především výsledky privatizace, dále také činnost politických stran, podmínky života starých občanů a poctivost v podnikání.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 23. ledna 2017. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1048 respondentů.

Každoročně v lednu STEM žádá občany, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Jednotlivé oblasti života v české společnosti hodnotí stejně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Na uplynulý rok 2016 se již tradičně podíváme dvojím pohledem. Průřezový pohled na vysvědčení ukazuje aktuální žebříček problémů naší společnosti, dlouhodobé srovnání současné situace s výsledky minulých let naznačí významné trendy vývoje.

1. Pořadí problémů naší společnosti

Nejlépe lidé hodnotí práci obecních a městských úřadů (více než polovina občanů jim dává jedničku nebo dvojku). Tato oblast je dlouhodobě dobře hodnocena a navíc další oblasti následují s významným odstupem. Dalšími nejlépe hodnocenými oblastmi jsou tedy možnosti uplatnit vlastní schopnosti a kvalita zdravotní péče (shodně dvě pětiny občanů známkovali jedničkou nebo dvojkou). Dále jsou lidé poměrně spokojeni s prací prezidenta, prací krajských úřadů, péčí o bezpečnost občanů, zajištěním občanských svobod, stavem životního prostředí a situací ve školství.

Relativně dobré hodnocení získávají také vyhlídky do budoucna, vyřizování záležitostí na úřadech, práce premiéra, činnost vlády a rozvoj demokracie.

Tradičně nejhůře lidé hodnotí výsledky privatizace (70 % občanů privatizaci dává čtyřku nebo pětku). Ovšem tato oblast příliš nereflektuje dění v uplynulém roce, jde dále do minulosti. Vysoký podíl lidí je dále nespokojen s podmínkami života starých občanů (více než polovina dotázaných známkovala čtyřkou nebo pětkou). Horší průměrné známky (kolem 3,5) zjišťujeme rovněž u činnosti politických stran a poctivosti v podnikání.

Pramen: STEM, Trendy 1/2017, 1048 respondentů

2. Trendy vývoje

Pokud porovnáme hodnocení roku 2015 a 2016, zjišťujeme, že k žádným změnám nedošlo v hodnocení práce obecních a městských či krajských úřadů, zajištění občanské svobody, stavu životního prostředí, kvality zdravotní péče, situace ve školství, vyřizování záležitostí na úřadech, vnitropolitické situace, možnosti dovolat se práva u soudu, slušnosti ve vztazích mezi lidmi a péče o morálku.

K nejvýraznější změně došlo v hodnocení práce prezidenta. Zatímco v lednu 2016 byl prezident hodnocen poměrně pozitivně, hodnocení jeho práce představovalo druhou nejlépe hodnocenou oblast, v aktuálním šetření v jeho případě došlo k nejvýraznějšímu oslabení pozitivních hodnocení ze všech oblastí. V lednu 2016 prezidentovi jedničku nebo dvojku udělila téměř polovina dotázaných (49 %), nyní jen 37 %.

Hodnocení práce prezidenta

(školní známkování)

Pramen: STEM, Trendy 2014–2017

V dlouhodobé perspektivě můžeme říci, že aktuální hodnocení práce prezidenta Miloše Zemana je více rozkolísané a proměnlivé v porovnání s hodnocením prezidenta Václava Klause, který významný propad zaznamenal až na závěr svého mandátu v reakci na kontroverzní krok s udělením amnestií.

Zlepšené hodnocení práce parlamentu po předčasných volbách v roce 2013 postupně mírně oslabuje, stále je však parlament hodnocen výrazně lépe než v předchozím funkčním období.

Pramen: STEM, Trendy 2001-2017
(výzkum probíhá každý rok v lednu a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

Hůře než před rokem je dále hodnocena činnost premiéra a vlády. Zhoršování hodnocení vlády je mírnější proces než v případě premiéra, jehož práce byla za rok 2014 hodnocena velmi příznivě (druhá nejlépe hodnocená oblast v celé hierarchii) a propad je tedy dramatičtější (z průměrné známky 2,8 na 3,2 a pozice mezi průměrně hodnocenými oblastmi).

Pramen: STEM, Trendy 2001-2017
(výzkum probíhá každý rok v lednu a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

A u kterých oblastí života společnosti se hodnocení zlepšilo? K mírnému zlepšení došlo v hodnocení bezpečnosti občanů, z dlouhodobého pohledu se pohled veřejnosti na tuto oblast plynule zlepšuje a nyní je historicky nejlepší. Od roku 2012 se také postupně zlepšuje názor na podnikatelskou oblast a její poctivost, přesto tato oblast stále patří k nejhůře hodnoceným.

Pramen: STEM, Trendy 2001-2017
(výzkum probíhá každý rok v lednu a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

Pozitivní zprávou z aktuálního výzkumu je významné zlepšení pohledu do budoucna, lidé častěji než dříve lépe známkují vyhlídky do budoucna. Ke zlepšení došlo především mezi lidmi ve věku 45 až 59 let a mezi vysokoškolsky vzdělanými. Lépe než před rokem jsou také hodnoceny sociální jistoty a možnost uplatnit své schopnosti.

Pramen: STEM, Trendy 2001-2017
(výzkum probíhá každý rok v lednu a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

Hodnocení vyhlídek do budoucna podle vzdělání v letech 2016 a 2017

(podíl jedniček a dvojek v %)

Pramen: STEM, Trendy 2016/1, 2017/1

Hodnocení vyhlídek do budoucna podle věku v letech 2016 a 2017

(podíl jedniček a dvojek v %)

Pramen: STEM, Trendy 2016/1, 2017/1

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení uplynulého roku, vysvědčení společnosti