Naše zjištění
28. 1. 2015

Vysvědčení společnosti za rok 2014

Změny na politické scéně a předčasné volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 přinesly lepší hodnocení oblastí praktické politiky již začátkem roku 2014. Zlepšování pozorujeme i ve výsledcích aktuálního průzkumu z počátku ledna 2015. Dvě pětiny občanů (43 %) udělily jedničku nebo dvojku premiérovi B. Sobotkovi a třetina (32 %) dala tyto známky vládě jako celku.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2015

VYDÁNO DNE 28. 1. 2015

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014:

LEPŠÍ ZNÁMKY NEŽ ZA ROK 2013 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI VĚTŠINA HODNOCENÝCH OBLASTÍ.

Změny na politické scéně a předčasné volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 přinesly lepší hodnocení oblastí praktické politiky již začátkem roku 2014. Zlepšování pozorujeme i ve výsledcích aktuálního průzkumu z počátku ledna 2015. Dvě pětiny občanů (43 %) udělily jedničku nebo dvojku premiérovi B. Sobotkovi a třetina (32 %) dala tyto známky vládě jako celku. Zlepšení pozorujeme rovněž v hodnocení práce parlamentu, rozvoje demokracie a vnitropolitické situace. Žádná změna naopak nenastala v hodnocení práce prezidenta, stále je veřejností vnímán značně rozporně. U ostatních sfér života společnosti zjišťujeme většinou mírné zlepšení oproti předchozímu výzkumu. Dlouhodobě špatně jsou hodnoceny především výsledky privatizace, dále také poctivost v podnikání a podmínky života starých občanů.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 6. až 16. ledna 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1081 respondentů.

Každoročně v lednu STEM žádá občany, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Jednotlivé oblasti života v české společnosti hodnotí stejně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Na uplynulý rok 2014 se již tradičně podíváme dvojím pohledem. Průřezový pohled na vysvědčení ukazuje aktuální žebříček problémů naší společnosti, dlouhodobé srovnání současné situace s výsledky minulých let naznačí významné trendy vývoje.

1. Pořadí problémů naší společnosti

Nejlépe lidé stabilně hodnotí práci obecních a městských úřadů (více než polovina občanů jim dává jedničku nebo dvojku). Dále jsou lidé poměrně spokojeni s kvalitou zdravotní péče, prací krajských úřadů, zajištěním občanských svobod, možností uplatnit své schopnosti a situací ve školství. Mezi nejlépe hodnocené oblasti fungování české společnosti se podle aktuálního výzkumu zařazují i práce premiéra a činnost vlády, což v minulých letech neplatilo.

Relativně dobré hodnocení získává dále péče o bezpečnost občanů, stav životního prostředí, rozvoj demokracie, vyřizování záležitostí na úřadech a vyhlídky do budoucna.

Nejvíce rozporně je hodnocena práce prezidenta v loňském roce, téměř třetina lidí ji sice zhodnotila známkami jedna nebo dva, ovšem více než dvě pětiny naopak volily známky čtyři nebo pět.

Výrazně horší známky (průměrná známka nižší než 3,5) lidé dávají zajištění sociálních jistot, možnosti ovlivňovat veřejné dění, péči o morálku a duchovní hodnoty, podmínkám života mladých rodin a starých občanů, poctivosti v podnikání. Tradičně nejhůře lidé hodnotí výsledky privatizace (průměrná známka 4,1).

Pramen: STEM, Trendy 1/2015, 1081 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení společnosti, hodnocení uplynulého roku, vývoj společnosti