Naše zjištění
25. 1. 2010

Vysvědčení české společnosti za rok 2009

Na vysvědčení, které vystavila česká veřejnost různým oblastem života společnosti

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2010

VYDÁNO DNE 25.1.2010

HODNOCENÍ STAVU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009:
HLAVNÍM PROBLÉMEM JE POLITIKA.
I OSTATNÍ OBLASTI VŠAK VYKAZUJÍ ZHORŠENÍ

 

Na vysvědčení, které vystavila česká veřejnost různým oblastem života společnosti za rok 2009, najdete v porovnání s vysvědčením 2008 většinou horší známky. Nejvíce se však zhoršilo hodnocení práce politiků.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 11. ledna 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

Každoročně v lednu STEM žádá občany, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Jednotlivé oblasti života hodnotí stejně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Na rok 2009 se můžeme podívat dvojím pohledem. Průřezový pohled na vysvědčení nám ukáže pociťovanou hierarchii problémů naší společnosti. Dlouhodobé srovnání současné situace s výsledky minulých let nám ukáže významné trendy vývoje.

  1. Hierarchie problémů naší společnosti

Na následující straně je přehledně celé vysvědčení. Občané relativně dobře hodnotí práci obecních a městských úřadů a zajištění občanských svobod, celkem jsou spokojeni se stavem životního prostředí. Pozitivní zvláště pro dlouhodobý výhled a potenciál naší společnosti je to, že lidé mají pocit, že mohou dostatečně uplatnit své vlastní schopnosti.

V průběhu roku 2009 se vystřídaly dvě vlády – Topolánkova, která otevřela české předsednictví Evropské unii, a Fischerova „úřednická“, původně jen překlenovací. Práci Fischerovy vlády lidé hodnotí jako velmi dobrou a mimořádně oceňují zejména samotného premiéra. To poněkud netypicky vynáší vládu Jana Fischera mezi nejlépe hodnocené položky celého vysvědčení.

Na dolním konci vysvědčení již dlouhodobě nacházíme výsledky privatizace a pochyby nad poctivostí v podnikání. Tím hlavním problémem naší společnosti je ale úroveň naší politiky – práce politických stran a parlamentu, což se odráží ve špatném hodnocení naší domácí politické situace.

O něco lépe, ale stále ještě nepříznivě jsou hodnoceny sociální jistoty, ať už podmínky života mladých rodin či podmínky starých občanů. Objektem kritiky je stav morálky ve společnosti a nedostatečná slušnost ve vztazích mezi lidmi.

Pramen: STEM, Trendy 1/2010

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
spokojenost, vývoj společnosti