Naše zjištění
31. 1. 2011

Vysvědčení české společnosti

„Supervolební“ rok 2010 nedopadl podle mínění veřejnosti dobře. Jen nepatrně se oslabilo rozčarování z domácí politické situace a naopak zesílil pocit, že lidé nemohou fakticky ovlivnit veřejné dění. Do hodnocení uplynulého roku negativně zasáhly i pokračující ekonomické problémy, u řady lidí spojené s očekáváním dalších úsporných opatření a reforem, které mohou ohrozit jejich sociální jistoty nebo šanci uplatnit své schopnosti.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2011

HODNOCENÍ STAVU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010:

JEN DÍLČÍ ZLEPŠENÍ, ROZČAROVÁNÍ POKRAČUJE

„Supervolební“ rok 2010 nedopadl podle mínění veřejnosti dobře. Jen nepatrně se oslabilo rozčarování z domácí politické situace a naopak zesílil pocit, že lidé nemohou fakticky ovlivnit veřejné dění.

Do hodnocení uplynulého roku negativně zasáhly i pokračující ekonomické problémy, u řady lidí spojené s očekáváním dalších úsporných opatření a reforem, které mohou ohrozit jejich sociální jistoty nebo šanci uplatnit své schopnosti.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 3.–10. ledna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

Každoročně v lednu STEM žádá občany, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Jednotlivé oblasti života hodnotí stejně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Na rok 2010 se podíváme dvojím pohledem. Průřezový pohled na vysvědčení nám ukáže pociťovanou hierarchii problémů naší společnosti. Dlouhodobé srovnání současné situace s výsledky minulých let naznačí významné trendy vývoje.

1. Hierarchie problémů naší společnosti

Na následující straně je přehledně celé vysvědčení. První příčky se již několik let nemění. Občané relativně dobře hodnotí práci obecních a městských úřadů a zajištění občanských svobod, celkem jsou spokojeni se stavem životního prostředí. Velmi dobře je hodnocena práce prezidenta.

Na opačném konci žebříčku jsou trvale privatizace a poctivost v podnikání, nepříznivý vývoj ekonomiky poslal ke dnu i hodnocení sociálních.jistot a postavení některých sociálně slabších skupin populace. Jen nepatrně lépe vychází z bilance loňského roku domácí politika – činnost parlamentu, vlády, politických stran.

Stále vyšší pozici v žebříčku hodnocení za minulý rok zaujímá péče o bezpečnost občanů, naopak na nižší pozice se již čtvrtým rokem po sobě propadají vyhlídky do budoucna. Nejsmutnějším výsledkem volebního roku 2010 je však zřejmě prohlubující se pocit, že lidé nemohou ovlivňovat veřejné dění.

Pramen: STEM, Trendy 1/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
spokojenost, vývoj společnosti