Naše zjištění
7. 11. 2014

Výhledy na budoucnost ekonomiky a životní úroveň domácností

Ve výhledech do budoucna se výrazně snížil podíl odpovědí, že situace u nás bude za pět let horší než dnes (z 57 % v roce 2012 na současných 28 %). Zlepšení ekonomické situace očekává téměř třetina občanů (30 %). Nejčastěji je nyní v populaci zastoupen názor, že hospodářská situace zůstane stejná (42 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2014

VYDÁNO DNE  6. 11. 2014

 

EKONOMICKÁ OČEKÁVÁNÍ SE ZLEPŠUJÍ, NARŮSTÁ OPTIMISMUS

Ve výhledech do budoucna se výrazně snížil podíl odpovědí, že situace u nás bude za pět let horší než dnes (z 57 % v roce 2012 na současných 28 %). Zlepšení ekonomické situace očekává téměř třetina občanů (30 %). Nejčastěji je nyní v populaci zastoupen názor, že hospodářská situace zůstane stejná (42 %). V případě životní úrovně vlastní domácnosti se více než polovina lidí (55 %) domnívá, že k výrazné změně během pěti let nedojde. Podíly vyhraněnějších odpovědí (pozitivních nebo negativních) jsou vyrovnané (22 %, resp. 23 %). Rovněž v tomto ohledu je veřejnost optimističtější než před dvěma lety.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 20. října 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1049 respondentů.

Říjnový průzkum STEM zjistil, že česká veřejnost se na budoucnost české ekonomiky i vlastní životní úrovně dívá optimističtěji než v předchozích letech.

Zlepšení hospodářské situace naší země v horizontu příštích pěti let očekává necelá třetina občanů. Zhoršení ekonomické situace předpokládá podobný podíl lidí. Více než dvě pětiny populace si myslí, že za pět let se hospodářská situace nijak významně nezmění.

„Jak se domníváte, že bude celkově vypadat hospodářská situace v naší zemi za pět let: bude lepší, horší, nebo zhruba stejná jako dnes?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2014, 1049 respondentů

V porovnání s průzkumem STEM před dvěma lety se výrazně snížil podíl odpovědí, že ekonomická situace bude za pět let horší (z 57 % na polovinu, což znamená pokles o 29 procentních bodů). Ve stejné míře se zvýšilo jak zastoupení názoru, že se situace zlepší, tak názoru, že se nezmění (o 15, resp. 14 procentních bodů). Zdá se, že hluboký propad optimistických očekávání v letech 2011 a 2012 je v tuto chvíli minulostí.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
domácnosti, hospodářská situace, životní úroveň