Naše zjištění
6. 12. 2001

Volit prezidenta přímo si přejí stabilně čtyři pětiny občanů

Prezidenta volí u nás obě komory parlamentu, přímá volba hlavy státu je však obvyklá v řadě západoevropských zemí. Je také podporována výraznou většinou našich občanů – pro volbu prezidenta přímým hlasováním voličů se stabilně vyslovuje zhruba 80 % lidí. Mezi různými sociodemografickými skupinami populace jsou v názoru na to, zda by i nás měl být prezident volen přímo, jen velmi malé rozdíly.

Informace z výzkumu Trendy 11/2001

Volit prezidenta přímo si přejí stabilně čtyři pětiny občanů

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-11. listopadu 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1608 občanů.

Prezidenta volí u nás obě komory parlamentu, přímá volba hlavy státu je však obvyklá v řadě západoevropských zemí. Je také podporována výraznou většinou našich občanů – pro volbu prezidenta přímým hlasováním voličů se stabilně vyslovuje zhruba 80 % lidí.

„Myslíte si, že prezident by měl být v naší republice volen přímo,

hlasováním všech občanů?“

  98/09 99/09 01/11
Určitě ano 45 % 48 % 50 %
Spíše ano 32 % 34 % 32 %
Spíše ne 17 % 13 % 14 %
Určitě ne 6 % 5 % 4 %

Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

Mezi různými sociodemografickými skupinami populace jsou v názoru na to, zda by i nás měl být prezident volen přímo, jen velmi malé rozdíly. Prakticky žádný vliv nemá věk, také různé sociální skupiny (zaměstnanci, důchodci, studenti) se staví za volbu plebiscitem velmi rozhodně. Poněkud slabší podporu má přímá volba prezidenta mezi podnikateli a právě tak jsou v názoru na tuto otázku mírně váhavější lidé s vysokoškolským vzděláním. Nicméně i u těchto skupin hlas pro přímou volbu bezpečně převládá.

Názor na způsob volby nejvyššího představitele státu nedělí ostře ani politické spektrum. Je sice pravda, že levicově orientovaní voliči (zvláště pak stoupenci KSČM) jsou v požadavku zavést u nás přímou volbu prezidenta nejradikálnější, ale téměř se stejnou rozhodností zastávají přímý způsob volby v souladu s programovým vyhlášením svých představitelů i stoupenci stran tvořících čtyřkoalici. A i mezi stoupenci ODS, tedy strany, která nejčastěji argumentuje zásadou upevňovat principy parlamentní demokracie a nerozšiřovat prvky demokracie přímé, má hlas pro přímou volbu prezidenta bezpečně převahu.

Pramen: STEM, Trendy 11/2001

Pramen: STEM, Trendy 11/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
prezident