Naše zjištění
8. 8. 2002

Volili lidé opravdu stranu, která odpovídá jejich názorům?

Lidí, kteří ve volbách vhodili lístek s označením strany, která odpovídá plně jejich názorům a zájmům, byla pouhá třetina. Dvě pětiny voličů daly hlas straně „svým názorům blízké“ a zbylých skoro 30 % volilo to nejlepší, co výběr nabízel, přestože ani tato strana se jim příliš nelíbila.

Informace z výzkumu Trendy 6/2002

Volili lidé opravdu stranu, která odpovídá jejich názorům?

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19.-24. června 2002, tedy krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1609 občanů.

Volební účast byla v letošních volbách v porovnání s rokem 1998 mnohem nižší. Zájem o politiku však neklesl (i když se ani nezvýšil, jak bývá v předvolebním období běžné). Znamená to, že nabídka politických stran nebyla dost dobrá a lidé si neměli z čeho vybírat? Kolik lidí volilo skutečně stranu, která „jim úplně sedí“ a kolik volilo jen „nejmenší zlo“?

Povolební průzkum STEM ukázal, že těch, kteří ve volbách vhodili lístek s označením strany, která odpovídá plně jejich názorům a zájmům, byla pouhá třetina. Dvě pětiny voličů daly hlas straně „svým názorům blízké“ a zbylých skoro 30 % volilo to nejlepší, co výběr nabízel, přestože ani tato strana se jim příliš nelíbila.

Nejvíce hlasů pro „nejpřijatelnější variantu z nevalné nabídky“ přicházelo od voličů, kteří se rozhodovali až v posledních dnech před volbami, pevní, dávno před volbami rozhodnutí voliči hlasovali zpravidla pro stranu, jíž dlouhodobě věří anebo aspoň pro stranu jejich názorům velmi blízkou.

Struktura nejsilnějších politických stran podle toho, jak velký podíl jejich voličů tvořili věrní, „stoprocentní“ stoupenci, odpovídá tomu, jak pevné mají voličské jádro a jak mnoho dalších lidí dokázali pro svůj program (a tedy pro své volební konto) získat. Největší podíl pevných voličů má tradičně KSČM. Ovšem skutečnost, že celkem skoro 90 procentům komunistických voličů je KSČM alespoň „blízká“, ukazuje, že i část jejich nových akvizicí od posledních voleb se zařadila k jejich kmenovým voličům. Na opačném pólu je Koalice, s níž se plně ztotožnila jen pětina jejích voličů (zřejmě jde o kmenové jádro KDU-ČSL), naopak dvě pětiny hlasů pro Koalici byly hlasy pro nejpřijatelnější z nabízených a nikoli zcela vyhovujících možností. Také většina z lidí, kteří dali hlas malým stranám, volila tyto strany spíše z bezradnosti než z hlubokého přesvědčení, že právě tato strana dokonale splňuje jejich představy.

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, rozhodování voličů, volby