Naše zjištění
5. 8. 2002

Voličská základna US-DEU se v závěru kampaně rozpadla, ČSSD posilovala

Jednoznačně nejpevnější voličskou základnou disponují komunisté. Jejich zisky pocházejí především z řad bývalých voličů ČSSD a z lidí, kteří v roce 1998 nevolili. ČSSD ztratila již mnohem víc svých voličů z roku 1998, a to především směrem ke KSČM. Ztráty kompenzovala „ze všech stran“ (hodně přímo od ODS), nejvíce ovšem z okruhu lidí, kteří před čtyřmi lety nevolili.

Informace z bleskovéhovýzkumu 6/2002

Voličská základna US-DEU se v závěru kampaně rozpadla, ČSSD posilovala

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 25.6.-2.7. 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 4263 občanů.

Jak velký podíl voličů z posledních voleb v roce 1998 si udržely nejsilnější politické strany a odkud pocházejí jejich současní voliči? Odpověď na tyto dvě otázky dávají tabulky na následujících dvou stranách. Pro porovnání jsou uvedeny vždy – k „rozchodu“ od roku 1998 k dnešní volbě i ke zdrojům současných voličstev stran od roku 1998 – tabulky dvě. Jedna odráží skutečný stav ve volbách v červnu 2002, druhá připomíná vývoj zhruba dva měsíce před těmito parlamentními volbami. Mezi údaji z dubna a června 2002 jsou samozřejmě rozdíly dané různou otázkou (v dubnu podmíněná volba, mnohem menší podíl nevoličů apod.), ale přesto můžeme srovnávat, kdo si vedl nejlépe v posledních dvou měsících a kdo naopak v závěru předvolebního boje své stoupence ztrácel. Dodejme, že ze všech tabulek a porovnání byli vyloučeni lidé, kteří si „nepamatovali“, „nevěděli“ apod.

Jednoznačně nejpevnější voličskou základnou disponují komunisté. Jejich zisky, které jim přinesly mimořádný volební úspěch, pocházejí především z řad bývalých voličů ČSSD a z lidí, kteří v roce 1998 nevolili.

ČSSD ztratila již mnohem víc svých voličů z roku 1998, a to především směrem ke KSČM. Ztráty kompenzovala „ze všech stran“ (hodně přímo od ODS), nejvíce ovšem z okruhu lidí, kteří před čtyřmi lety nevolili.

Z lidí, kteří dali před čtyřmi lety hlas ODS, více než pětina nevolila a další pětina přešla k jiné straně (Koalici, ČSSD). Tyto ztráty nepokryly ani slušné zisky mezi dřívějšími nevoliči a z řad stoupenců US-DEU.

Ze stran tvořících Koalici si uchovala voliče v podstatě jen KDU-ČSL. Voličstvo US-DEU z roku 1998 se ze 70 % rozešlo – skoro 30 % nešlo k volbám vůbec, další dali hlas ČSSD, ODS či jiným stranám (4 % Straně zelených). Koalice jako celek dokázala přitáhnout na svou stranu pouze poměrně značnou část bývalých voličů ODS a poměrně dost i lidí, kteří v roce 1998 nevolili, což ovšem odchody ani zdaleka nekompenzovalo.

Přesuny voličské přízně od posledních voleb

– komu dali hlas lidé, kteří před čtyřmi lety volili…

Odchody od stran od voleb v roce 1998 k volbám v červnu 2002

– sloupcová procenta

V červnu 2002 volili Strana, kterou volili v červnu 1998
ODS ČSSD KSČM KDU US+DEU Nevolili
ODS 57 2 0 2 14 8
ČSSD 8 66 4 12 15 14
KSČM 2 9 83 1 2 5
Koalici 8 2 1 63 30 5
Jinou stranu 5 4 1 5 11 8
Nevolili 22 17 11 17 28 60

Pramen: STEM, Blesk 6/2002

Odchody od stran od voleb v červnu 1998 do dubna 2002

– sloupcová procenta

Volili by v dubnu 02 Strana, kterou volili v červnu 1998
ODS ČSSD KSČM KDU US+DEU Nevolili
ODS 79 5 1 6 20 16
ČSSD 3 70 5 5 6 18
KSČM 1 8 93 0 1 7
Koalice celkem 9 5 1 80 54 14
Jinou stranu 3 4 0 5 7 16
Neví 4 7 0 4 11 17
Nevolili by 1 1 0 0 0 12

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Co se změnilo v odchodech od stran od dubna do června 2002? Nápadný je především rychlý rozklad základny US-DEU, které ve volbách zůstalo je 30 % nejvěrnějších z roku 1998. Hodně ztratila i ODS, a to především silnou volební neúčastí svých bývalých, v roce 1998 zmobilizovaných voličů. Za zmínku stojí i celkový přesun v rovnováze ODS – ČSSD – například mezi lidmi, kteří opouštěli strany Koalice. V dubnu jich mířilo ještě více k ODS, ve volbách však k sociální demokracii.

Přesuny voličské přízně od posledních voleb

odkud strany čerpaly své současné voliče

Příchody ke stranám od voleb 1998 k volbám v červnu 2002

– sloupcová procenta

V roce 1998 volili… Strana, kterou volili v červnu 2002
ODS ČSSD KSČM Koalice Nevolili
ODS 75 8 3 13 13
ČSSD 3 60 12 5 11
KSČM 0 3 68 1 3
KDU-ČSL 1 4 1 44 4
US+DEU 6 3 1 16 5
Jinou stranu 1 5 3 7 6
Nevolili 14 17 12 14 58

Pramen: STEM, Blesk 6/2002

Příchody ke stranám od voleb v červnu 1998 do dubna 2002

– sloupcová procenta

V roce 1998 volili… Strana, kterou by volili v dubnu 2002
ODS ČSSD KSČM Koalice Neví
ODS 69 3 1 13 9
ČSSD 5 68 12 7 17
KSČM 0 2 69 0 1
KDU-ČSL 2 2 0 36 3
US+DEU 3 1 0 15 7
Jiné strany 1 2 3 4 7
Nevolili, neuvedli 20 22 15 25 56

Pramen: STEM, Trendy 4/2002, k US+DEU započteni i ti, kteří jmenovali omylem „čtyřkoalici“, skupina „rozhodných nevoličů“ nebyla analyzována pro malou početnost

Od dubna do června se výrazně posílila sociální demokracie. V tabulce „příchodů“ je vidět, že přitahovala voliče prakticky ze všech stran, a to i z „druhého břehu“ (od ODS). Za zmínku stojí také sílící převaha stoupenců KDU-ČSL ve voličstvu Koalice, což se názorně ukázalo v červnových volbách, kdy věrní voliči KDU-ČSL „vykroužkovali“ značnou část kandidátů nominovaných US-DEU. Koalice ztratila své silné postavení i mezi nevoliči z roku 1998, jde nejspíše o ztráty mezi prvovoliči, kteří tvořili silnou složku stoupenců US-DEU.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ČSSD, koalice, politické strany, přesuny