Voliči začínají pociťovat pevnější vztah ke stranám, kterým by dali hlas

Informace z výzkumu Trendy 4/2002

Voliči začínají pociťovat pevnější vztah ke stranám, kterým by dali hlas

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-8. dubna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2103 občanů.

Volby do poslanecké sněmovny se blíží a  lidé začínají vnímat předvolební atmosféru. Alespoň část z nich – ti, kteří si už ujasnili, koho budou volit – se pevněji ztotožňuje se stranou, které nejvíce věří a které je odhodlána dát v červnových volbách svůj hlas. Je to jev před volbami obvyklý a pochopitelný a dokládá, jak si lidé postupně vybírají z nabídky politických stran. Zároveň však tento pohled ukazuje, jak značný počet voličů si dosud nevybral a k žádné z kandidujících stran si pevnější vztah nevytvořil.

Nejpevnější vztah ke „své“ straně mají tradičně stoupenci KSČM. V předvolebním období se naprostá většina z nich zcela identifikuje s principy a programem KSČM a nepochybně bude tuto stranu volit. Jejich věrnost dává komunistům prakticky jistotu velmi dobrého výsledku v červnových volbách.

Zřetelně slabší, ale přesto poměrně pevný vztah k volené straně mají také stoupenci ODS (opět v předvolebním období se výrazně aktivizují) a KDU-ČSL. V případě příznivců KDU-ČSL jde ovšem skutečně o vztah ke straně, kterou jako volenou v otevřené otázce jmenovali, tj. ke KDU-ČSL, nikoli o vztah ke Koalici – k ní jako celku mohou mít vztah mnohem vlažnější.

Velmi vlažný vztah k volené straně naproti tomu stále projevují stoupenci Unie svobody i ti, kteří jmenovali jako volenou stranu přímo Koalici. Jejich vlažný vztah k volené straně odráží rozpaky z dosavadního postupu společného subjektu a potvrzuje, jak labilní je jeho voličské zázemí.

Nepevným vztahem k volené straně se dlouhodobě vyznačovali také sympatizanti vládní ČSSD. Ti se – na rozdíl od příznivců Koalice – však před volbami pevněji přimykají ke své straně a zvyšují tak její vyhlídky na dobrý volební výsledek.


Pramen: STEM, Trendy 1994-2002

     Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 1994-2002

 Pramen: STEM, Trendy 1994-2002, data jsou jen orientační

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text