Naše zjištění
14. 9. 2021

Volební preference STEM – září 2021

Zářijové preference ukazují, že měsíc před volbami je výchozí pozicí pro období do voleb nejistota. Na počátku školního roku, v době mírného růstu nákazy COVID-19 hlavní vládní strana upevňuje vedení. Na místě druhém se i přes mírné oslabení udržela konzervativní koalice SPOLU. Koalice Pirátů a STAN od léta ztrácí a v modelu stagnuje pod hranicí 20 %.

Zářijové preference ukazují, že měsíc před volbami je výchozí pozicí pro období do voleb nejistota. Na počátku školního roku, v době mírného růstu nákazy COVID-19 hlavní vládní strana upevňuje vedení. Na místě druhém se i přes mírné oslabení udržela konzervativní koalice SPOLU. Koalice Pirátů a STAN od léta ztrácí a v modelu stagnuje pod hranicí 20 %. Nyní by se do Poslanecké sněmovny dostaly tři strany a dvě koalice, komunisté a sociální demokracie zůstávají stále na hraně vstupu do Sněmovny.

Protestní hlasy se nejefektivněji soustřeďují v podpoře SPD. Mezi menšími stranami mírně oslabuje hnutí Přísaha.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden kombinací metody online dotazování (CAWI) na Českém národním panelu a telefonických rozhovorů (CATI) prostřednictvím vyškolených tazatelů STEM/MARK na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. 8.–8. 9. 2021. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem, celkem odpověděl soubor 1014 respondentů (z toho 713 CAWI a 301 CATI). U online dotazovaných dochází ke kontrole pozornosti, prověřuje se délka vyplňování a logická vazba odpovědí. Telefonické rozhovory jsou nahrávány a podléhají kontrole délky i kvality. Telefonisty průběžně kontrolují a korigují supervizoři. Statistická chyba činí kolem ± 1 procentní bod u nejmenších stran, u větších stran kolem ± 3 procentní body.

Uváděné preference jsou součástí výzkumné série TRENDY, kterou STEM soustavně provádí od roku 1993. Výzkum v této sérii je běžně hrazen jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM. Srpnový a zářijový model zpracoval STEM pro CNN Prima News.

Metodologické upozornění:

V časových řadách publikujeme výsledky z dřívějšího stabilního období, kdy všechny výzkumy do září 2020 včetně byly provedeny jednotně formou osobních rozhovorů (CAPI a PAPI).

Dále zveřejňujeme pro ilustraci také výsledky z přechodného období od října 2020 do března 2021, kdy jsme adaptovali a kalibrovali novou metodiku kombinovaného online (CAWI) a telefonického (CATI) dotazování.

Při srovnávání časových řad uvedených v této zprávě je tak třeba postupovat obezřetně. Smysl dává zaměřit se na dlouhodobé trendy, naopak nedoporučujeme přikládat přehnanou váhu změně mezi dvěma výzkumy.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. STEM se dotazuje na preference otevřenou otázkou a zaznamenává doslova odpovědi respondentů. Vedle sebe tak uvádíme jmenované strany a výslovně jmenované koalice.

Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“

(údaje za září 2021; otevřená otázka – bez výběru ze seznamu stran či koalic)

Pozor: stranické preference nevyjadřují volební výsledek!

Možné rozdíly v součtech do 100 % jsou dány zaokrouhlením.

Vývoj STRANICKÝCH preferencí STEM (%)

Březen 2017 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace online dotazování a telefonických rozhovorů.

Preference vyjádřené přímo koalicím nejsou v grafu pro přehlednost zobrazeny. Na konci minulého roku byly u obou velkých koalic zanedbatelné. Koalice Pirátů se STAN dosáhla samostatně v únoru na 1,7 % a nyní na 3,6 %. Koalice SPOLU pak zaznamenala 0,5 %, respektive 8,6 %.

Pozor: Vývoj preferencí koaličních stran ovlivňuje od loňského podzimu postupný přeliv podpory směrem k jejich koalicím, opticky tak vykazují nižší podporu.

Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu.

VOLEBNÍ MODELY

Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model STEM popisuje předpokládané volební jednání u podsouboru politicky motivovaných občanů. Konkrétně vychází ze stranických preferencí, přičemž zanedbává občany, kteří nejsou schopni nebo ochotni uvést žádné preference. Opírá se o lidi, kteří neodmítají účast ve volbách, a zohledňuje vazbu k volené straně.

Sestavování volebního modelu dále zesložiťují pohyby před letošními volbami. Jsou registrovány dvě relevantní volební koalice, ale při spontánní otázce se podpora veřejnosti stále výrazně rozkládá mezi tyto koalice a jejich členské strany. Vzhledem k neustálené, přechodové povaze voličské podpory stále zveřejňujeme dva volební modely. První model zachycuje výsledek hypotetických zářijových voleb, v nichž by se utkaly všechny strany samostatně, a druhý model pak zachycuje hypotetický výsledek s ohlášenými koalicemi.

Oba předkládané modely jsou založeny na podsouboru politicky motivovaných občanů a odpovídají volební účasti do 60 %.

Stranické preference se pro jednotlivé modely rozpočítávají podle následujících klíčů.

Schéma převodu stranických preferencí na preference pro model STEM se stranami samostatně

Schéma převodu stranických preferencí na preference pro model STEM s registrovanými koalicemi

Volební model STEM s registrovanými koalicemi – simulovaný výsledek voleb – září 2021 (v %)

Volební model STEM se stranami samostatně – simulovaný výsledek voleb – září 2021 (v %)

Pozor: Rozdíly v zisku stran, které netvoří koalice, mezi modelem se samostatnými stranami a modelem s ohlášenými koalicemi jsou způsobeny mírně odlišným počtem možných voličů jednotlivých stran/koalic, kteří do modelů vstupují (viz schémata preferencí pro tyto modely).

Volební model STEM s registrovanými koalicemi (%) – vývoj podpory nejsilnějších subjektů,

Leden 2020 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu. Výsledky koalic v roce 2020 vznikly prostým součtem výsledků koaličních stran.

Volební model STEM s registrovanými koalicemi – vývoj podpory leden 2020 až září 2021 (%),

Leden 2020 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace
online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu. Výsledky koalic v roce 2020 vznikly prostým součtem výsledků koaličních stran.

Volební model STEM se stranami samostatně (%) – vývoj podpory nejsilnějších stran,

Únor 2018 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu.

Volební model STEM se stranami samostatně – vývoj podpory únor 2018 až září 2021 (%),

Únor 2018 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace
online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu.

Kvalitativní charakteristiky příznivců parlamentních politických stran a dvou hlavních koalic

Znění otázek:

„Řekl(a) byste, že se o politiku zajímáte:“ (Podíl odpovědí „velmi mnoho“ + „středně“)

„Označil(a) byste svůj vztah k politické straně, jíž byste dnes dal(a) svůj hlas, jako:“ (Podíl odpovědí „velmi silný“ + „poměrně silný“)

„Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, šel(šla) byste Vy osobně volit?“(Podíl „Ano“)

Úroveň volebního postoje – září 2021 (v %)

Znění otázek:

„Volby do Poslanecké sněmovny se konají za několik týdnů na počátku října letošního roku. Půjdete Vy osobně k těmto volbám?“

„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu nebo koalici byste volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“

Více než polovina lidí uvádí na začátku září, že by si v hypotetických volbách vybrala stranu, koalici nebo hnutí, které by svým hlasem podpořila. Dalších 11 % by určitě k volbám vůbec nedorazilo a zhruba třetina z různých důvodů váhá o své účasti či o volené straně. Tato relativně vysoká míra nejistoty je určujícím prvkem pro následující období a znamená, že se výsledky voleb budou velmi pravděpodobně výrazně lišit od aktuální volební nálady, kterou zachycujeme v tomto výzkumu.

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ

 1. Zářijový výzkum STEM ukazuje situaci na začátku nového školního roku. Jde o období klidnějšího, avšak již opět rostoucího průběhu nákazy Covid-19, za současného zpomalujícího očkování proti této nemoci a omezených protipandemických opatření. Všechny kampaně se postupně dostávají do ostré fáze.
 2. Prezentovaný předvolební průzkum ilustruje stav zhruba měsíc před volbami. Rozložení sil se do voleb pod vlivem horké fáze kampaně a přelivů voličů i nerozhodnutých jistě promění.
 3. V dlouhodobém horizontu sledujeme do značné míry návrat k rozložení sil před pandemií COVID-19.
 4. Vládní hnutí ANO stvrdilo v modelu STEM pozici nad 30 %, kam se po delší době vrátilo v srpnu. V modelu tak s přehledem drží první místo.
 5. Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (SPOLU) by v modelu se zohledněnými koalicemi zůstala při oslabení ke 20 % na místě druhém.
 6. Koalice Pirátů se STAN je na místě třetím, jejich podpora během léta výrazně oslabila a stagnuje pod hranicí 20 %.
 7. Podpora SPD setrvává nad 11 % a v modelu s koalicemi jí náleží čtvrté místo.
 8. Poslední stranou, která by se v září (podobně jako v srpnu) dostala do Sněmovny, je KSČM, jejíž podpora se stabilizuje těsně nad 5 %.
 9. ČSSD se v aktuálním měření opět nachází pod pětiprocentní hranicí, její vstup do Sněmovny však zůstává otevřený.
 10. Strana Trikolóra, Svobodní, Soukromníci prozatím také zůstává s 3,3 % podpory mimo sněmovnu.
 11. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty v modelu STEM opět mírně kleslo a v září by se do Sněmovny pravděpodobně nedostalo ani při zohlednění výběrové odchylky.
 12. Více než polovina lidí (55 %) si pro hypotetické zářijové volby dovede vybrat stranu, koalici či hnutí, kterému by dala hlas. Dalších 11 % je odhodláno k volbám nedorazit. Zbývající přibližně třetina si není svou účastí či možnou volenou stranou jista. Nejistota kolem výsledku voleb je na začátku září, tedy asi měsíc do voleb, mimořádně vysoká a výsledek voleb se tak může od současného rozložení sil značně lišit.
 13. Pokud by vydrželo současné odhodlání respondentů, můžeme očekávat o něco vyšší volební účast než v minulých volbách do Sněmovny.
 14. Přepočet na mandáty pomocí nové metody vychází v zářijovém modelu následovně: ANO 78, SPOLU 46, Piráti a STAN 42, SPD 26 a KSČM 8. Tyto hypotetické zisky se však – především s ohledem na množství stran kolem pětiprocentní hranice – mohou významně proměnit.
 15. V dlouhodobém vývoji se od voleb v roce 2017 podpora jednotlivých stran a hnutí významněji nepřeskupovala. K dílčím změnám dochází postupně, jedná se o průnik různých událostí. Z těch významnějších jde především o jednotlivé fáze pandemie COVID19, vznik koalic SPOLU a PIRSTAN a první fáze předvolební kampaně.

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference, volební model, volební preference