Naše zjištění
21. 10. 2021

Volební preference STEM – konec září 2021

Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu, a zda vůbec nějakou, půjde volit.

Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu, a zda vůbec nějakou, půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran.

Přestože většinu pozornosti poutá zpravidla přelévání sil mezi největšími uskupeními, o složení příští vlády budou rozhodovat spíše výsledky stran, které se pohybují kolem hranice vstupu do Sněmovny. V tomto směru zůstává situace zcela otevřená a bude do posledního dne nejistá.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden kombinací metody online dotazování (CAWI) na Českém národním panelu a telefonických rozhovorů (CATI) prostřednictvím vyškolených tazatelů STEM/MARK na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 24.–30. 9. 2021. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem, celkem odpověděl soubor 1247 respondentů (z toho 855 CAWI a 392 CATI). U online dotazovaných dochází ke kontrole pozornosti, prověřuje se délka vyplňování a logická vazba odpovědí. Telefonické rozhovory jsou nahrávány a podléhají kontrole délky i kvality. Telefonisty průběžně kontrolují a korigují supervizoři. Statistická chyba činí kolem ± 1 procentní bod u nejmenších stran, u větších stran kolem ± 3 procentní body.

Uváděné preference jsou součástí výzkumné série TRENDY, kterou STEM soustavně provádí od roku 1993. Výzkum v této sérii je běžně hrazen jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM. Srpnový a oba zářijové modely zpracoval STEM pro CNN Prima News.

Metodologické upozornění:

V časových řadách publikujeme výsledky z dřívějšího stabilního období, kdy všechny výzkumy do září 2020 včetně byly provedeny jednotně formou osobních rozhovorů (CAPI a PAPI).

Dále zveřejňujeme pro ilustraci také výsledky z přechodného období od října 2020 do března 2021, kdy jsme adaptovali a kalibrovali novou metodiku kombinovaného online (CAWI) a telefonického (CATI) dotazování.

Při srovnávání časových řad uvedených v této zprávě je tak třeba postupovat obezřetně. Smysl dává zaměřit se na dlouhodobé trendy, naopak nedoporučujeme přikládat přehnanou váhu změně mezi dvěma výzkumy.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. STEM se dotazuje na preference otevřenou otázkou a zaznamenává doslova odpovědi respondentů. Vedle sebe tak uvádíme jmenované strany a výslovně jmenované koalice.

Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“

(údaje za konec září 2021; otevřená otázka – bez výběru ze seznamu stran či koalic)

Pozor: stranické preference nevyjadřují volební výsledek!

Možné rozdíly v součtech do 100 % jsou dány zaokrouhlením.

Vývoj STRANICKÝCH preferencí STEM (%)

Březen 2017 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace online dotazování a telefonických rozhovorů.

Preference vyjádřené přímo koalicím nejsou v grafu pro přehlednost zobrazeny. Na konci minulého roku byly u obou velkých koalic zanedbatelné. Koalice Pirátů se STAN dosáhla samostatně v únoru na 1,7 % a nyní na 6,1 %. Koalice SPOLU pak zaznamenala 0,5 %, respektive 11,3 %.

Pozor: Vývoj preferencí koaličních stran ovlivňuje od loňského podzimu postupný přeliv podpory směrem k jejich koalicím, opticky tak vykazují nižší podporu.

Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu.

VOLEBNÍ MODELY

Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládané volební modely STEM popisuje předpokládané volební jednání u podsouboru politicky motivovaných občanů. Konkrétně vycházejí ze stranických preferencí, přičemž zanedbávají občany, kteří nejsou schopni nebo ochotni uvést žádné preference. Opírá se o lidi, kteří neodmítají účast ve volbách, a zohledňuje vazbu k volené straně.

Sestavování volebního modelu dále zesložiťují pohyby před letošními volbami. Jsou registrovány dvě relevantní volební koalice, ale při spontánní otázce se podpora veřejnosti stále rozkládá mezi tyto koalice a jejich členské strany. Vzhledem k neustálené, přechodové povaze voličské podpory stále zveřejňujeme dva volební modely. První model zachycuje výsledek hypotetických zářijových voleb, v nichž by se utkaly všechny strany samostatně, a druhý model pak zachycuje hypotetický výsledek s ohlášenými koalicemi.

Oba předkládané modely jsou založeny na podsouboru politicky motivovaných občanů a odpovídají volební účasti kolem 60 %.

Stranické preference se pro model se stranami rozpočítávají podle následujícího klíče. Pro model s registrovanými koalicemi jsme krátce před volbami, na konci září přistoupili k sečtení podpory koalicím a jejich členským stranám, v předchozích modelech se preference do koaličního modelu rozdělovaly podle klíče níže.

Schéma převodu stranických preferencí na preference pro model STEM se stranami samostatně

Schéma převodu stranických preferencí na preference pro model STEM s registrovanými koalicemi

Přepočet pro modely únor až začátek září 2021

Volební model STEM s registrovanými koalicemi – simulovaný výsledek voleb – konec září 2021 (v %)

Volební model STEM se stranami samostatně – simulovaný výsledek voleb – konec září 2021 (v %)

Pozor: Rozdíly v zisku stran, které netvoří koalice, mezi modelem se samostatnými stranami a modelem s ohlášenými koalicemi jsou způsobeny odlišným přepočtem možných voličů jednotlivých stran/koalic, kteří do modelů vstupují (viz schémata preferencí pro tyto modely).

Volební model STEM s registrovanými koalicemi (%) – vývoj podpory nejsilnějších subjektů,

Leden 2020 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu. Výsledky koalic v roce 2020 vznikly prostým součtem výsledků koaličních stran.

Volební model STEM s registrovanými koalicemi – vývoj podpory leden 2020 až konec září 2021 (%),

Leden 2020 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace
online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu. Výsledky koalic v roce 2020 vznikly prostým součtem výsledků koaličních stran.

Volební model STEM se stranami samostatně (%) – vývoj podpory nejsilnějších stran,

Únor 2018 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu.

Volební model STEM se stranami samostatně – vývoj podpory únor 2018 až konec září 2021 (%),

Únor 2018 až září 2020 vždy osobní rozhovory, od listopadu 2020 vždy kombinace
online dotazování a telefonických rozhovorů

Pozor: Od října 2020 do března 2021 probíhala kalibrace nové metodiky sběru dat, výsledky z tohoto období jsou především ilustrativní a mohou obsahovat větší výběrovou či jinou strukturální chybu.

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ

 1. Vládní hnutí ANO v modelu oproti situaci na začátku září ztrácí, nyní je jeho síla přes 27 %, což stále zajišťuje nejvyšší počet hlasů ve volbách. Pokles je ovšem daný převážně tím, že se původně nerozhodnutí voliči přiklonili k jiným stranám, hnutím a koalicím. ANO své voliče dokázalo mobilizovat již před měsícem, u ostatních uskupení je to mnohdy úkol až do finiše kampaně.
 2. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) mírně posiluje, se ziskem přes 21 % by skončila druhá. Oproti druhé koalici má pevnější stoupence a působí soudržněji.
 3. Koalice PIRSTAN zaznamenala od jara významný pokles, nyní je ale zhruba na stejné úrovni jako v předchozích dvou měsících. Její podpora je v současné době přes 17 %.
 4. SPD se pohybuje kolem 12 % a v modelu jí náleží poměrně jisté čtvrté místo.
 5. Podpora KSČM se dlouhodobě drží mírně nad hranicí 5 %, na konci září by podle modelu získala 6,5 %.
 6. Hnutí Přísaha, stejně jako v minulosti jiné nově vzniklé strany a hnutí, nemá pevnou voličskou základnu a jeho podpora v modelech výrazně kolísá. V současné situaci by Přísaha získala 5,7 % hlasů, což při zohlednění chyby výběru její vstup do Sněmovny nezaručuje.
 7. ČSSD se dlouhodobě drží mírně pod pětiprocentní hranici (4,5 %), její vstup do Sněmovny nadále zůstává otevřený.
 8. Strana Trikolóra, Svobodní, Soukromníci prozatím zůstává s necelými 2 % podpory mimo Sněmovnu. Stejně tak Zelení (1,6 %) a další uskupení.
 9. Jaké lze ještě do voleb očekávat přesuny přízně? Lidé, kteří váhají mezi ANO a někým jiným, by se nejčastěji obrátili k SPD nebo ČSSD či také ke KSČM.
 10. Co se koalic SPOLU a PirSTAN týče, nadále vidíme především vzájemné přelivy přízně. Koalice SPOLU by ještě mohla získat další podporu nejspíš od sympatizantů hnutí ANO a od Strany zelených.
 11. Pokud bychom údaje o možných přesunech chtěli číst jako náznak koaliční blízkosti, vycházejí nám následující dvojice: SPOLU+PirSTAN, ANO+SPD, KSČM+SPD,ČSSD+ANO, Volný blok+SPD.
 12. Skupina nerozhodnutých častěji uvažuje nad případnou volbou SPOLU či PirSTAN.
 13. Přestože lidé svou účast těsně před volbami prakticky vždy nadhodnocují, je v těchto volbách možné očekávat vyšší účast než v minulých volbách do Sněmovny, tedy mírně přes 61 %.
 14. Přepočet na mandáty pomocí nové metody vychází v zářijovém modelu následovně: ANO 64, SPOLU 48, Piráti a STAN 39, SPD 26, KSČM 13 a Přísaha 10. Tyto hypotetické zisky se však – především s ohledem na množství stran kolem pětiprocentní hranice – mohou významně proměnit. Dosavadní zjištění však naznačují, že sestavit silnou a pevnou vládu nebude snadné.
 15. Při interpretaci výsledků je vhodnější sledovat dlouhodobější trendy než jen aktuální výsledek v době měření a číselné rozdíly mezi různými výzkumnými firmami. Celkové trendy jsou v současné době celkem přehledné a bez větších zvratů.
 16. Možná chyba výběru je u menších stran +/- 2 procentní body, u větších +/- 3 p.b. Výsledky ukazují nálady v době sběru dat a do voleb se podpora jednotlivým subjektům bude dále vyvíjet.
 17. Nejpevnější podporu má v současné době hnutí ANO, následuje koalice SPOLU.

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference, volební model, volební preference